ไทยพีบีเอส คว้า 2 รางวัล บทความ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์” ปี 2563

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัล การประกวดบทความข่าวเชิงวิเคราะห์ “บทความลับคมความคิด ครั้งที่ 14 (รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์)” ประจำปี 2563 จากสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ห้องบอลรูม ชั้น 6 ตึกช้าง อาคาร A โดยในปีนี้ ไทยพีบีเอสได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบทความข่าวเชิงวิเคราะห์

  • จากผลงานเรื่อง “กว่าจะถึงวันเปิดเทอม” โดยนางสาวพิมพิมล ปัญญานะ ออกอากาศในช่วงวัคซีนเศรษฐกิจ ในรายการข่าวจับตาสถานการณ์ โดยมีเนื้อหาและนำเสนอประเด็นในมิติของผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของค่าใช้จ่ายด้านการเรียน ที่มีค่าใช้จ่ายแฝงจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจจะต้องแลกมาด้วยผลพวงภาระด้านเศรษฐกิจของผู้ปกครอง

คลิกชมผลงาน “กว่าจะถึงวันเปิดเทอม”

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดบทความข่าวเชิงวิเคราะห์

  • จากผลงานเรื่อง “ทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกัน” โดยนางลักขณา หมานระเด่น ออกอากาศในรายการข่าวค่ำมิติใหม่โดยนำเสนอและสะท้อนช่องว่างและปัญหา โครงการเราเที่ยวด้วยกัน จนก่อให้เกิดการทุจริตและการหาประโยชน์ จากโครงการเยียวยาภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว

คลิกชมผลงาน “ทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกัน”

 

สำหรับรางวัลบทความลับคมความคิด ครั้งที่ 14 (รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์) ประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนอข่าวด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้คนในสังคมให้ความสนใจกับข่าวด้านเศรษฐกิจมากขึ้น อีกทั้งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ได้รับรางวัล ในการสร้างสรรค์ นำเสนอข่าวที่ยอดเยี่ยมต่อไป ซึ่ง ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัลดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน