ไทยพีบีเอส ก้าวสู่ปีที่ 14 ประกาศ 5 จุดเน้น พร้อมดันวาระปากท้อง-การเรียนรู้ สู้วิกฤตไทย

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ประกาศเป้าหมายและวาระขับเคลื่อนสังคม ปี 2564 ภายในงานครบรอบไทยพีบีเอส ก้าวสู่ปีที่ 14 วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามารับชมสรุปผลงานและก้าวต่อไปของไทยพีบีเอส “สื่อสาธารณะ พื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน” ผ่านช่องทางออนไลน์ของไทยพีบีเอส ซึ่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวว่า

กว่า 13 ปีที่ผ่านมา ไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะที่มีเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนและเรียนรู้ที่จะหาทางออกให้กับสังคม ตามที่ได้ประกาศไว้ว่า “ไทยพีบีเอสจะเป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน” นั้น ได้รับผลสำรวจจากประชาชนทั่วประเทศถึงบทบาทการทำหน้าที่สื่อสาธารณะ เป็นสิ่งที่ประชาชนพึงพอใจ

ซึ่งไทยพีบีเอสไม่เพียงแค่เป็นสถานีโทรทัศน์เพียงหนึ่งช่องเท่านั้น แต่ไทยพีบีเอสเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงสารประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยปี 2564 นี้ ไทยพีบีเอสเสริมความเข้มข้นด้วยเป้าหมายจุดเน้น 5 ด้าน

ด้านที่ 1 : Audience First

กำหนดให้ “ผู้ชม” เป็นศูนย์กลาง สนองตอบผู้ชมที่มีความหลากหลาย ขยายฐานสู่คนรุ่นใหม่ โดยไทยพีบีเอส จะเพิ่มการให้ความสำคัญกับประชาชนในฐานะที่เป็นหัวใจของการทำงานของไทยพีบีเอส ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตงานต่าง ๆ ด้านการสนับสนุน หรือ ด้านที่อยู่พื้นที่ภูมิภาค มุ่งมั่นที่จะทำงานทุกอย่างโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ “ผู้ชม” หรือประชาชน เพราะเชื่อว่าการมีผู้ชมอยู่ใกล้กับไทยพีบีเอสนั้น คือสิ่งที่จะทำให้ไทยพีบีเอสสามารถผลิตงานและสนองตอบความต้องการของผู้ชมได้อย่างเหมาะสมและมีคุณค่ามากที่สุด

ด้านที่ 2 : Data and Portfolio

พัฒนาระบบจัดเก็บและแสดงผลข้อมูล มุ่งขยายการเข้าถึงของสาธารณะ ไทยพีบีเอสจะพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ Portfolio นั่นหมายความว่า ระบบข้อมูลต่าง ๆ ที่เราได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ในปี 2564 นี้ มีความพร้อมที่จะเปิดระบบให้เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่ประชาชนจะเริ่มเข้ามาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น เพราะเป็นทรัพยากรที่สาธารณะได้เห็นประโยชน์และมุ่งมั่นที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาต่อยอดความรู้ต่าง ๆ ซึ่งนอกจากเรื่องฐานข้อมูล ไทยพีบีเอสยังมุ่งจะพัฒนาทั้งทางหน้าจอ หรือใน Platform ออนไลน์ ให้เป็นพื้นที่ที่ใครก็สามารถเข้ามาชมเนื้อหา กิจกรรม และบริการ ใช้ประโยชน์ได้อย่างจุใจ คุ้มค่า

ด้านที่ 3 : Strategic Partnership

ขยายความร่วมมือกับภาคีหุ้นส่วน นำไปสู่การเป็นเจ้าของร่วมกันและสร้างฐานข้อมูลเครือข่าย ซึ่งเป็นหัวใจของสื่อสาธารณะ ทั้งนี้ 13 ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่า ตามที่ไทยพีบีเอสขับเคลื่อนงานมาตลอดนั้น เพราะมีภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนและทำงานร่วมกันอย่างแข็งขัน ดังนั้นในปี 2564 ไทยพีบีเอสจะมุ่งมั่นทำงานกับภาคีเครือข่ายให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเครือข่ายที่จะขยายต่อไปยังกลุ่มคนที่มีความต้องการในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครู กลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้ปกครอง หรือกลุ่มคนที่ต้องการจะระดมปัญญาในการร่วมกันหาทางออกจากวิกฤตต่าง ๆ ไทยพีบีเอสจะใช้ทุกช่องทางของสื่อในการวางแผนร่วมกับเครือข่าย และที่สำคัญ ปีนี้ไทยพีบีเอสจะพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่าย เพื่อทำให้เราสามารถวางแผนทำงานกับเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้านที่ 4 : Digital Skill and Mindset

พัฒนาคนไทยพีบีเอสให้มีทักษะดิจิทัล พร้อมปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เพราะเชื่อว่าผลงานทั้งหลายที่ผ่านออกไปทั้งทางพื้นที่หน้าจอไทยพีบีเอสและช่องทางอื่น ๆ นั้น จะมีคุณภาพหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับคนไทยพีบีเอสว่าจะแข็งแรงและพร้อมปรับตัวเพียงใด ซึ่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ย้ำว่า คนไทยพีบีเอสพร้อมเรียนรู้และปรับตัวกับทุกสถานการณ์ พร้อมที่จะโต้คลื่นไปกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมที่จะพัฒนาทัศนคติให้รับการเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ ดังนั้น จึงขอย้ำว่าประชาชนสามารถเชื่อใจ ไว้วางใจ กับความเป็นไทยพีบีเอสได้

ด้านที่ 5 : Efficiency and Sustainability

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี และบริหารจัดการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล เป็นการวางระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและนำไปสู่ความยั่งยืน ไทยพีบีเอสตระหนักว่าสื่อสาธารณะใช้งบประมาณที่เป็นของประชาชน ดังนั้น การนำเอาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีต่าง ๆ มาทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตรวจสอบตัวเองได้อย่างรวดเร็ว และสามารถที่จะเปิดข้อมูลออกมาให้ประชาชนตรวจสอบไทยพีบีเอสได้อย่างโปร่งใสนั้นเป็นความจำเป็น และในหลาย ๆ เรื่อง ที่ผ่านมาไทยพีบีเอสได้ทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ถูกจัดเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องระเบียบการทำงานต่าง ๆ ข้อมูลด้านการเงินการบัญชี ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

ทั้งหมดคือ 5 จุดเน้น ที่ไทยพีบีเอสสามารถตอบสนองการเป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนได้อย่างเต็มที่ สำหรับอีก 2 วาระขับเคลื่อนเป็นวาระหลักที่ไทยพีบีเอสให้ความสำคัญ นั่นคือ ไทยพีบีเอสจะมุ่งมั่นทำให้ “วาระปากท้อง” ของประชาชนมีโอกาสที่จะนำไปสู่การคลี่คลายปัญหา เพราะสถานการณ์วิกฤตที่มาชุมนุมกันทั้งวิกฤตจากโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ วิกฤตจากความขัดแย้งทางสังคม ทางการเมือง และอื่น ๆ ล้วนมีผลกระทบต่อปัญหาปากท้อง และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยิ่ง ซึ่งปัญหานี้อาจต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสองปีกว่าที่ประเทศไทยจะฟื้นตัว นั่นหมายความว่าประชาชนที่มีความเปราะบางอยู่แล้ว อาจจะยิ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจเหล่านี้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การประกาศทำวาระปากท้อง คือ ความตั้งใจของไทยพีบีเอสที่จะทำให้ปัญหาปากท้องต่าง ๆ นั้นมีทางออกร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อต่าง ๆ ของไทยพีบีเอส ผลักดันวาระสาธารณะ หรือนโยบายต่าง ๆ การตรวจสอบกลไกต่าง ๆ ที่อาจจะทำให้เกิดผลกระทบและความไม่เป็นธรรม ไปจนถึงการนำเสนอเพื่อร่วมหาทางออก สร้างทักษะใหม่ ๆ ให้กับประชาชน

ส่วนวาระหลักที่สอง “วาระการเรียนรู้” จะดำเนินไปพร้อม ๆ กับวาระปากท้อง วาระการเรียนรู้ก็คือ ไทยพีบีเอสจะใช้ทุกช่องทางสื่อและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เพียงแค่หน้าจอ แต่จะใช้กิจกรรม On Ground เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะของคนในสังคมไทยทุกคน เพื่อพร้อมที่จะโต้คลื่น การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้เท่าทัน และเชื่อว่าคนไทยจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ถ้าเราได้พัฒนาทักษะและสร้างปัญญาร่วมกัน

ในวาระที่ไทยพีบีเอสก้าวสู่ปีที่ 14 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ไทยพีบีเอสจะเป็นสื่อเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน และเป็นโรงเรียนของสังคม ทั้งนี้ เราจะไม่สามารถพัฒนาและผลักดันเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ได้เลย ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย พันธมิตร และที่สำคัญจากประชาชนทุกคนที่เห็นคุณค่า สนับสนุนงานของสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอสขอให้คำมั่นสัญญาว่าประชาชนจะได้รับแต่สิ่งที่มีคุณภาพ สิ่งที่เป็นความจริง สิ่งที่เป็นพื้นที่การเรียนรู้เพื่อสร้างปัญญาให้กับสังคม และจะร่วมกันนำพาสังคมไทยผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ไปด้วยพลังของคนไทยพีบีเอส พลังของสื่อสาธารณะแห่งนี้

ติดตามสรุปผลงานและก้าวต่อไป Thai PBS ได้ที่ www.thaipbs.or.th/Turning14YouTube

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน