ไทยพีบีเอส จับมือกว่า 10 เครือข่าย ร่วมจับตา "นโยบายเลือกตั้งท้องถิ่น 2563"

ไทยพีบีเอส ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายวิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน กว่า 10 เครือข่าย ร่วม “ส่งเสียงประชาชนให้ไปไกลกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่น” พร้อมจับตานโยบาย เน้นการมีส่วนร่วม รับฟังกันและกันอย่างใคร่ครวญและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ ภายใต้บริบททางสังคม ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมไทย

การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2563 นี้ ไทยพีบีเอส ตระหนักถึงความสำคัญของความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับฐานรากของประเทศ การกระจายอำนาจอย่างเป็นธรรม การส่งเสริมการเลือกตั้งอย่างเท่าทันและมีข้อมูลครบถ้วนรอบด้าน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของประชาชน โดยมีข้อมูลข่าวสารในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาท้องถิ่น ครอบคลุมทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และคุณภาพชีวิต รวมถึงการรับมือจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19

ในการขับเคลื่อน “ส่งเสียงประชาชนให้ไปไกลกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่น” นั้น ไทยพีบีเอส จะใช้ศูนย์ข่าวภูมิภาคทั้ง 4 ศูนย์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการติดตามนโยบายและส่งเสริมการเลือกตั้งท้องถิ่น อาทิ สถาบันพระปกเกล้า, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (PNET), สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD), โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยจะทำการติดตามการเลือกตั้งและกระบวนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในทุกระดับ จนกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเสร็จสิ้นลง ซึ่ง ไทยพีบีเอส จะใช้ทุกช่องทางในการเผยแพร่ ทั้งหน้าจอโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 ช่องทางออนไลน์ และเปิดพื้นที่จัดกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และใช้ช่องทางเหล่านี้รับฟังเสียงของประชาชน ซึ่งเสียงของประชาชนทุกเสียงจะถูกส่งต่อให้ถึงผู้กำหนดนโยบายต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน