ไทยพีบีเอสมอบซีดีนิทานและชุดส่งเสริมการเรียนรู้ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า 280 แห่งทั่วประเทศ

วันนี้ (29 ต.ค. 63) ฝ่ายสื่อเสียง สำนักสื่อใหม่ ไทยพีบีเอส ได้จัดพิธีมอบซีดีสื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก ช่วงวัย 3-5 ปี ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 282 แห่ง ที่แสดงความจำนงขอรับสื่อเสียงดังกล่าว เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ช่วยพัฒนาการด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะการฟัง การสร้างจินตนาการและความรู้เรื่องภาษาของเด็กในแต่ละช่วงวัย

นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้แทนรับมอบซีดีฯ กล่าวว่า "สื่อเสียงนิทานเด็กจากไทยพีบีเอสพอดแคสต์ครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้ที่สมวัย สอดคล้องกับนโยบายของกรมฯ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก โดยใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 18,000 แห่ง ทั่วประเทศ"

 

ด้าน นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านปฏิบัติการกล่าวว่า "ไทยพีบีเอสให้ความสำคัญในการผลิตสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะสื่อเสียงที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในปัจจุบัน ฝ่ายสื่อเสียงไทยพีบีเอสพอดแคสต์ มีรายการสำหรับเด็กหลายรายการ เช่น นิทาน Kids Hour, นิทานบานตะไท, นิทานสามัญประจำบ้าน, พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง เป็นต้น ในอนาคตก็จะผลิตสื่ออื่น ๆ ที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่เป็นบริการสาธารณะต่อไป"

นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสยังได้จัดทำ Thai PBS Learning Shelf ชุดส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเด็ก ประกอบด้วยความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษา วิทยาศาสตร์และศิลปะ จึงส่งมอบพร้อมกันในครั้งนี้ด้วย

 

 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส เป็นองค์กรสื่อสาธารณะที่มีพันธกิจในการกระจายเสียงและแพร่ภาพ ข่าวสาร ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมุ่งเน้นกลุ่มเด็กเยาวชนและครอบครัวเป็นสำคัญ นอกจากจะมีรายการเผยแพร่ทางทีวีช่องหมายเลข 3, ALTV ช่องหมายเลข 4 แล้ว ยังผลิตรายการ Podcast เผยแพร่ทาง Platform ออนไลน์ต่าง ๆ อีกด้วย ได้แก่

Social Media

FACEBOOK: www.facebook.com/ThaipbsPodcast 
Twitter: www.twitter.com/ThaipbsPodcast 
Instagram: www.instagram.com/ThaipbsPodcast 
YouTube: www.youtube.com/ThaipbsPodcast 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน