ไทยพีบีเอส และ สวทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ เพื่อการสร้างสรรค์เนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย ส.ส.ท. สามารถนำองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาสร้างสรรค์เนื้อหาในรูปแบบรายการหรืออื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน รวมถึงทั้งสองหน่วยงานช่วยกันสนับสนุนในกิจกรรมระดมความคิด เสวนา หรือการอบรมต่าง ๆ ทั้งการสนับสนุนด้านวิทยากร การจัดการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

โดยพิธีลงนามฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และ ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้ลงนามฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. คุณพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช. ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารสำนักงานไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน