ไทยพีบีเอสจับมือภาคีเครือข่าย ร่วมส่งมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf มุ่งสร้างสรรค์ “พื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน”

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ TK Park และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตรด้านการเรียนรู้ ร่วมส่งมอบ ชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf กว่า 100 ชุด ให้กับสถาบันการศึกษา คุณครูและนักเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ มุ่งหวังสร้างสรรค์ “พื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน”

ไทยพีบีเอส ได้ดำเนินโครงการ Thai PBS Learning Shelf ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยริเริ่มจากการต่อยอดเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ นำไปผลิตเป็นชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf ประกอบด้วย DVD รายการต่าง ๆ ของ ไทยพีบีเอส และอุปกรณ์เสริมสร้างทักษะต่าง ๆ เพื่อให้คุณครู นักเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ จากชุดการเรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งสร้างเสริมศักยภาพให้กับตนเองในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้การส่งมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf สามารถกระจายออกไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ไทยพีบีเอสจึงร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรด้านการเรียนรู้ ร่วมส่งมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf ให้กับสถาบันการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

สำหรับ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ทาง ไทยพีบีเอส ได้ร่วมส่งมอบ ชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf 2563 จำนวน 40 ชุด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ส่งมอบ ชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf ให้กับ คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ "การอบรมการใช้หนังสือสาระท้องถิ่น" ในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดศรีษะเกษ

 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ไทยพีบีเอส ได้ร่วมส่งมอบ ชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf จำนวน 40 ชุด ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ใน “โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา โดยมี คุณชาญชัย ทองสัมฤทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์ ไทยพีบีเอส เป็นผู้ส่งมอบชุดการเรียนรู้ให้กับ คุณสุวรรณี ยุธานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด อพวช.

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน