Backpack Journalist เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมทีม สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 ม.ค. 63

รายการ Backpack Journalist ซึ่งออกอากาศทางไทยพีบีเอส เปิดรับสมัคร “ผู้ผลิตอิสระ” นักเล่าเรื่อง ที่สามารถ ถ่าย-ตัด-งัดประเด็นใหม่ ๆ ถ้าคุณคือ นักเล่าเรื่องที่ชอบความท้าทาย และมีคุณสมบัติดังนี้

  • ไม่จำกัดอายุ
  • สนใจคนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมือง และความเป็นไปทั้งของไทย และรอบโลก
  • เป็นนักเล่าเรื่องที่ชอบหาวิธีถ่ายทอดเนื้อหาอย่างมีรสชาติ
  • สามารถคิดประเด็นข่าวของตัวเองมานำเสนอได้

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผลงาน จะได้รับสิทธิ์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Backpack Journalist และร่วมเป็นทีมงานรายการ Backpack Journalist ของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ซึ่งออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.30 – 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส

กำหนดการเปิดรับสมัคร

1. ส่งใบสมัครพร้อมผลงาน ตั้งแต่วันนี้ - 6 ม.ค. 63 ส่งมาทางอีเมล BackPackJournalist.TPBS@gmail.com

2. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 10 ม.ค. 63

3. ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 13 ม.ค. 63

4. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Backpack Journalist ระหว่าง วันที่ 24 - 25 ม.ค. 63

ขั้นตอนการสมัครและส่งผลงาน

1. ส่ง Resume พร้อมผลงานคลิปวิดีโอที่เคยผลิตความยาว 3 - 5 นาที สะท้อนประเด็นสังคมที่สนใจ

2. กรอกใบสมัคร ระบุรายละเอียดประเด็นที่สนใจ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.thaipbs.or.th/BackpackJournalistForm ส่งใบสมัครพร้อมผลงานมาที่ อีเมล BackpackJournalist.tpbs@gmail.com โดยตั้งชื่ออีเมลว่า "BJ5"

3. ผู้สนใจร่วมโครงการฯ แสดงถึงความพร้อมด้านข้อมูลและอุปกรณ์ในการร่วมฝึกอบรม

เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัคร

1. ผ่านการคัดเลือกจากใบสมัครและผลงานใน “ประเด็นทางสังคม” ภายใต้แนวคิด Backpack Journalist ด้วยการทำข่าวแบบครบวงจรด้วยตนเอง ตั้งแต่การคิดประเด็น ถ่ายภาพ ตัดต่อ ลงพื้นที่แสวงหาคำตอบและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น คิดและตั้งคำถามใหม่ เพื่อให้ได้รู้ทุกแง่มุมที่แตกต่างและน่าค้นหา

2. มีวิธีการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และน่าสนใจ ภายใต้แนวคิด Backpack Journalist

3. สามารถเข้าร่วมอบรมทักษะร่วมกับฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสาธารณะ

4. มีทักษะด้านการเขียนบท ถ่ายภาพ และตัดต่อเพื่อผลิตรายการ โดยมีตัวอย่างผลงานที่เคยผลิตมาแสดง

5. มีอุปกรณ์ในการผลิต เช่น กล้องระบบ HD และอุปกรณ์บันทึกเสียง ระดับออกอากาศคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมตัดต่อที่ใช้สามารถรองรับการจัดการด้านภาพ effect CG รวมถึงการ mix เสียง

6. มีเจตจำนงที่จะเรียนรู้ประเด็นสังคมและเปิดใจพัฒนาศักยภาพร่วมกับผู้อื่น โดยจะต้องเข้าร่วมในกระบวนการอย่างครบขั้นตอน

7. มีรายละเอียดข้อมูลประเด็นที่จะนำมาร่วมพัฒนา เสนอเป็นชิ้นงาน ภายหลังการฝึกอบรมโดยเขียนรายละเอียดเนื้อหามานำเสนอ

8. หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถลงพื้นที่เพื่อผลิตงานและดำเนินการตามกำหนดเวลาที่วางไว้ร่วมกันครบทุกขั้นตอน เพื่อให้ชิ้นงานเสร็จสิ้น สามารถเผยแพร่สู่สื่อสาธารณะจริง

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.facebook.com/BackpackJournalistTPBS

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน