ไทยพีบีเอสเปิดสรรหาสมาชิก “สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่น 4” จำนวน 35 คน

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) เชิญชวนผู้ชม ผู้ฟังที่สนใจ หรือองค์กรภาคประชาสังคมในภูมิภาค และองค์กรภาคประชาสังคมประเภทกลุ่มเฉพาะ สมัครหรือเสนอชื่อบุคคล ที่เหมาะสมทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เปิดรับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2558 เพื่อเข้ากระบวนการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ตามระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. 2558

คณะทำงานสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ชมและผู้ฟัง และองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมมาเป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่มีบทบาทผลักดันให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิต และเผยแพร่รายการของสื่อสาธารณะ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่และในแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง

ประเภทการสมัครสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่น 4

วิธีการสมัคร

  • ไปรษณีย์  :  สำนักงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 2
     
  • สมัครด้วยตนเอง  :  สำนักงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ อาคาร A ชั้น 2 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต
     
  • อีเมล  :  SapaGen4@thaipbs.or.th
     
  • โทรสาร  :  02-790-2081

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลารับสมัคร

เปิดรับระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน