ไทยพีบีเอสพาคุณครูบินลัดฟ้าศึกษาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ สิงคโปร์

เมื่อวันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2562 ไทยพีบีเอสนำคุณครู 5 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือกการประกวดเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในโครงการ“ชวนครู Eng มา Think ให้ Fun” จากการอบรมคุณครูทั้งหมด 600 คนทั่วประเทศ ไปเปิดประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยคุณครูที่ผ่านการคัดเลือก 5 ท่าน ได้แก่ 

1. คุณครูนัฐชา แลบัว โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ จังหวัดสระบุรี

2. คุณครูกฤตภัทร อรุณดี โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล จังหวัดเชียงใหม่

3. คุณครูปรัชญ์ นาชัยเพชร โรงเรียนโคกกลางพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

4. คุณครูนิสา สาเมาะ โรงเรียนวัดโคกมะม่วง จังหวัดนราธิวาส

5. คุณครูนาถตยา มีภูงา โรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

การเดินทางศึกษาดูงานในครั้งนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้น พร้อม Mission ระหว่างวัน ให้คุณครูได้คิดและแก้ปัญหา อาทิ หาเส้นทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยทั้งทริปการเดินทาง คุณครูต้องสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ และในครั้งนี้คณะได้เข้าเยี่ยมชม Super Fun Classroom พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูภาษาอังกฤษของโรงเรียน San Yu Adventist School เรียกได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแชร์กลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกสนาน ได้ประสิทธิผล และคุณครูได้ไอเดียสามารถนำความรู้ในครั้งนี้กลับไปต่อยอดการเรียนการสอนในห้องเรียนอีกด้วย

 

 

หลังจากที่คณะคุณครูเดินทางเปิดประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน ณ ประเทศสิงคโปร์ เรียบร้อยแล้ว คุณครูจะนำความรู้ที่ได้จากการดูงานครั้งนี้ กลับไปต่อยอดความคิด ปรับปรุงรูปแบบการสอนในห้องเรียนของตน ให้เป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบ Super Fun Classroom ต่อไป เพื่อพัฒนาเด็ก ชและเยาวชนของประเทศไทย ให้ไม่กลัวและไม่อายในการสื่อสารภาษาอังกฤษในอนาคต

 

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ได้ทาง www.facebook.com/groups/ThaiPBSLearningSpaceforAll

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน