ไทยพีบีเอส รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน

วันนี้ (13 ก.ย. 62 ) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ในระดับดี ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ประจำปี 2562 โดยมี นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ด้านบริหารกิจการ เป็นตัวแทนองค์การฯ ขึ้นรับรางวัลดังกล่าว จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เพื่อมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งมีการมอบรางวัลในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

 

สำหรับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 โดย พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ในฐานะองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลกำไรแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อดำเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคม ที่มีคุณภาพและคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ

นอกจากนี้ ส.ส.ท. ยังมุ่งมั่นจะเป็นสถาบันสื่อที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยยึดหลักความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่สถาบันสื่อสารมวลชนของประเทศไทยได้ อีกทั้งยังสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตอิสระ นักข่าวพลเมือง และสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ โดยมีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคต่าง ๆ ในสังคม ในการผลิตรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างกว้างขวางที่สุด ภายใต้ พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ส.ส.ท. จึงมีหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ และการสร้างสรรค์ของทั้งผู้ชม รวมถึงการผลิตรายการของนักข่าวพลเมือง ผู้ผลิตอิสระและผู้ผลิตระดับชุมชน ส.ส.ท. จึงเป็นองค์กรสื่อสาธารณะที่เปิดกว้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมอย่างกว้างขวาง

ไทยพีบีเอสและทีมงานทุกคน ต่างรู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลคุณภาพที่ได้รับ ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อจะนำไปพัฒนางานในเชิงคุณภาพต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน