ไทยพีบีเอสจัดเสวนา “สัตว์ (ลิง)ป่วนเมือง” สะท้อนปัญหาลิงรุกบ้านชาวเมืองลพบุรี

วันที่ 27 ส.ค. 62 ไทยพีบีเอส ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดลพบุรี จัดงานเสวนา “สัตว์ (ลิง)ป่วนเมือง” การเสวนาแลกเปลี่ยนสะท้อนผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ กรณีลิงรุกล้ำพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน จ.ลพบุรี ต่อยอดรายการสารคดี “สัตว์ป่วนเมือง”วทีที่เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้สะท้อนสถานการณ์ ทวงถามนโยบาย และทำความเข้าใจกับปัญหา เพื่อหาทางออกระหว่างคนและลิงร่วมกันอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี มีอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี, นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี, ประชาชนผู้สนใจทั่วไป และข้าราชการภาคส่วนต่าง ๆ จำนวน 250 คน เข้าร่วมงาน โดย นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

 

 

การเสวนาในหัวข้อ “สัตว์ (ลิง)ป่วนเมือง” ในครั้งนี้เป็นไปในรูปแบบการพูดคุยถึงปัญหาลิงในอดีต การแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และโครงการของทางรัฐบาลในอนาคตกับ นักวิชาการ ข้าราชการ ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง และผู้ผลิตสารคดีสัตว์ป่วนเมือง 4 ท่าน โดย ธีรเดช งามเหลือ ผู้ประกาศไทยพีบีเอสเป็นผู้ดำเนินรายการ รายชื่อผู้ร่วมเสวนา มีดังต่อไปนี้

  • สัตวแพทย์หญิงจุฑามาศ สุพะนาม : สัตวแพทย์ประจำมูลนิธิรักษ์ลิง หมอจิตอาสารักษาลิงป่วนมานานนับ 20 ปี
  • คุณณรงค์พร ดูดดื่ม : ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
  • คุณกรรณิการ์ มรรคศศิธร : เจ้าของกิจการโรงภาพยนตร์มาลัยรามา ที่ได้รับความเสียหายจากลิง
  • คุณสุธีร์ เรืองโรจน์ : ผู้ผลิตสารคดีสัตว์ป่วนเมือง ผู้หยิบประเด็นปัญหานี้มาสะท้อนสู่สังคม


บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและตรงไปตรงมา มีการสะท้อนปัญหา อุปสรรคของการดำเนินโครงการ ตลอดจนข้อเสนอแนะ ข้อเรียกร้องต่าง ๆ อย่างตรงจุด เพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับปัญหาลิงป่วนเมือง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่คุกคามชีวิตของประชาชนชาว จ.ลพบุรี มาเป็นเวลานาน ภายใต้ฉากหลังขององค์พระปรางค์ 3 ยอด ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ จ.ลพบุรี

 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ของทาง จ.ลพบุรี มาร่วมออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับลิง บูธแนะนำการป้องกันตัวและการปฐมพยาบาลเมื่อถูกลิงกัด บูธรับเรื่องราวร้องรียน ตลอดจนการสอนอาชีพต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช, สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี, ศูนย์ดำรงธรรม จ.ลพบุรี, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ลพบุรี

ร่วมติดตามชมสารคดี “สัตว์ป่วนเมือง” ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.10 น. ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/UrbanWild

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน