ไทยพีบีเอสร่วมรับฟังความคิดเห็น “การสร้างรูปแบบเนื้อหาสื่อวิทยุ ยุคมัลติแพลตฟอร์ม”

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 62 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เครือข่ายสถานีวิทยุจากพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การสร้างรูปแบบเนื้อหาสื่อวิทยุ ยุคมัลติแพลตฟอร์ม” ที่จัดโดย สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กลุ่มประเด็นสื่อสาธารณะ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก


ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนประเด็นที่หลากหลายทั้งประเด็นความท้าทายและการปรับตัวของวิทยุในยุคมัลติแพลตฟอร์ม รวมถึงการตั้งคำถามถึง สื่อวิทยุจะตายหรือไม่? ซึ่งคุณเสน่ห์ จินาจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ จังหวัดลำพูน กล่าวว่า

จากวิทยุชุมชนที่ใช้คลื่นความถี่ สู่การปรับเพิ่มช่องทางวิทยุออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ฟังหลักของเราคือ คนในชุมชนและผู้สูงอายุ เราอยู่ได้ด้วยการรับบริจาคจากผู้ฟัง โดยไม่มีโฆษณา มีการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้ฟังนำไปสู่การปรับปรุงเนื้อหาและเวลานำเสนอ ความโปร่งใสในการทำงานของอาสาสมัครนำไปสู่แรงศรัทธาและความสนับสนุนของผู้ฟัง

ด้าน ผศ.กาญจนา เชี่ยววิทย์การ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องพฤติกรรมผู้ฟังว่า

พฤติกรรมของผู้ชมผู้ฟังในปัจจุบันเป็นแบบฟังไปด้วย ทำอย่างอื่นไปด้วย การเข้าใจพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้ฟังจะตรึงเขาให้อยู่กับเรา

คุณจิรายุ พุกบุญมี ผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียง สำนักสื่อใหม่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) กล่าวเสริมว่า

ไทยพีบีเอส Podcast คือรูปแบบในการนำเสนอสื่อเสียงที่เจาะผู้ฟังเฉพาะกลุ่ม ด้วยรูปแบบเนื้อหาที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟังกลุ่มต่าง ๆ และรับฟังได้หลายช่องทาง

ดังนั้น ผู้ทำงานด้านวิทยุจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดรับกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผนวกกับพฤติกรรมของผู้ชมผู้ฟังที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน