เริ่มแล้ว!! โครงการไทยพีบีเอสชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ WOW ปี 3 ประเดิมที่แรก ณ ไทยพีบีเอส

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจัดกิจกรรมชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ WOW ตอน เสริมแกร่ง STEM ด้วย Unplugged Coding งานอบรมครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลายแสนสนุก ซึ่งจัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 โดยครั้งแรกของการจัดงานในปี 2562 นี้เปิดประเดิมการอบรมครู 150 ท่านแรกที่กรุงเทพมหานคร ณ ห้อง Convention Hall สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต

 

ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า

กิจกรรมไทยพีบีเอสชวนครูวิทย์-คณิต จัดขึ้นปีนี้ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน STEM ต่อยอดองค์ความรู้จากรายการ Kid Rangers ของไทยพีบีเอส โดยมีคุณครูในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน และเชื่อมโยงการเรียนรู้จากโทรทัศน์สู่ห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

“ที่ผ่านมาไทยพีบีเอสได้เปิดพื้นที่ให้คุณครูได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่อง STEM ปีนี้ก็เช่นกันแต่มีความพิเศษกว่า เพราะมีการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ “Coding” หรือภาษาในการเขียนโปรแกรม ซึ่งในปัจจุบันได้กลายเป็นภาษาที่ทรงพลังและมีความสำคัญกับโลกเทคโนโลยี ที่สมาร์ตโฟน หุ่นยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทกับชีวิตอย่างมาก จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่มีทักษะทางด้าน Coding คือผู้ได้เปรียบ มากไปกว่านั้น Coding ยังทำให้เกิดแนวคิดเชิงคำนวณ หรือ Computational Thinking ซึ่งเป็นทักษะการคิดแก้ปัญหาซับซ้อน การอบรมและกิจกรรมในวันนี้จึงให้ความสำคัญไปที่การสร้างกระบวนคิดและวิธีการแก้ปัญหา ผ่านการเล่นร่วมกันกับเพื่อนครูในห้อง ซึ่งนอกจากจะได้ความสนุกแล้ว ยังได้ทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือกัน การทำงานเป็นทีม ซึ่งนอกจากการอบรมทั้ง 4 ครั้งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ เรายังต่อยยอดด้วยการผลิตคลิปเทคนิคการสอนวิทยาศาตร์สำหรับครู กับคลิปวิทยาศาสตร์สนุก ๆ สำหรับเด็ก ๆ ในช่องทางออนไลน์อีกด้วย”

ครูเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนประเทศ เพราะนอกจากความรู้ในตำราที่ถูกส่งต่อ ครูยังมีอิทธิพลต่อชีวิตนักเรียนด้วย เพราะการที่เด็กคนหนึ่งจะถูกหล่อหลอมมาให้ชอบหรือไม่ชอบในวิชาหรือวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง ปฏิเสธไม่ได้ว่าครูคือผู้อยู่เบื้องหลัง

“ไทยพีบีเอสจึงขับเคลื่อนโครงการเกี่ยวกับครูมาโดยตลอด ซึ่งการอบรมในปีนี้นอกจากจะจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้วยังเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Coding และ Data ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทุกสาขา และอยากฝากให้ครูทุกคนช่วยกันต่อยอดความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมให้ขยายผลออกไปยังนักเรียนของตัวเอง รวมถึงครูกลุ่มอื่น ๆ ที่พลาดโอกาสการเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย”


สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการฟังบรรยายในหัวข้อ “การคิดเชิงคำนวณคืออะไร” โดย 2 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้าน STEM และ Coding ของประเทศไทย ได้แก่ อ.วีณา เนาวประทีป และ อ.อริญชยา ตรีคุณประภา พร้อมเสริมความเข้าใจด้วยกิจกรรมแบบฝึกหัดสุดสนุก 4 กิจกรรม อาทิ กิจกรรมวาดภาพด้วยเสียง, กิจกรรมตู้หยอดเหรียญ, กิจกรรมจัดกลุ่มวงศ์ตระกูลสัตว์ และกิจกรรมคีบตุ๊กตา

 


ส่วนช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ “การคิดเชิงคำนวณเกี่ยวข้องกับ STEM อย่างไร ?” และการ Workshop ร่วมกัน เพื่อเรียนรู้การสร้างกิจกรรมจากหัวข้อเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน เพื่อให้คุณครูได้ระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนด้วยวิธีการคิดเชิงคำนวณอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการลงมือทำ และทดลองเล่นอย่างสนุกสนาน จากนั้นจึงนำข้อสรุปที่แต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติมาสร้างเป็นโมเดลนวัตกรรมต้นแบบ เพื่อแก้ปัญหาจากหัวข้อที่ได้รับมา ซึ่งกิจกรรมลักษณะนี้ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนนักเรียนที่โรงเรียนได้

 


สำหรับกิจกรรมไทยพีบีเอสชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ WOW ตอน เสริมแกร่ง STEM ด้วย Unplugged Coding จะจัดขึ้นทั้งสิ้น 4 ครั้ง 4 ภูมิภาค โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมณีอนุสรณ์ จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 3 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จ.ลำปาง และครั้งที่ 4 วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้คุณครูที่ได้รับการ Workshop ทั้ง 4 ภูมิภาคมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนคุณครูเพื่อไปศึกษา STEM Education ที่ประเทศเกาหลีใต้ ในเดือนพฤศจิกายนอีกด้วย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/KidRangersTV

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน