ไทยพีบีเอส - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวิชาการ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พร้อมด้วย คุณพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ผศ.อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ฟ้า ลิขิตสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องสัมมนา 3 อาคาร D สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อผสานความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง รวมถึงการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

 

นอกจากนี้ คุณพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ทำพิธีเปิดนิทรรศการโครงการศึกษาทดลอง Tha Chin River Corridor : The Experimental Project ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คุณสุรชัย ปานน้อย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และคุณประเชิญ คนเทศ ประธานชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของโครงการฯ โดยนิทรรศการโครงการศึกษาทดลอง Tha Chin River Corridor : The Experimental Project ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคาร D สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตั้งแต่วันนี้ – 7 มิถุนายน 2562

 

 

โครงการศึกษาทดลอง Tha Chin River Corridor : The Experimental Project เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Disaster Communication Development Center : DCDC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาสังคม ที่มีการลงพื้นที่ศึกษาระบบนิเวศ "ลุ่มน้ำท่าจีน" เพื่อรับฟังปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาที่ขาดสมดุล ตั้งแต่บริเวณต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ องค์ความรู้ดังกล่าวถูกกลั่นกรองและนำเสนออย่างสร้างสรรค์ ผ่านงาน Final Presentation เล่าสะท้อนมุมมองความคิดนักศึกษาภูมิสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 3 กว่า 50 ชีวิต ในรูปแบบของคลิปวิดีโอ รวมถึงการรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อออกแบบพัฒนาการจัดการปัญหาสู่สาธารณประโยชน์ด้านสังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน