ไทยพีบีเอสเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสื่อศิลป์ ปี 7 ตอน “ภัยพิบัติ”

ไทยพีบีเอส ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ขอเชิญเยาวชน อายุระหว่าง 18 - 25 ปี และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมโครงการสื่อศิลป์ ปี 7 ตอน ภัยพิบัติ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. - 15 มิ.ย. 62 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจะได้เงินสนับสนุนการผลิตและได้ “ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 120,000 บาท”

ประเภทสื่อศิลป์

1) ภาพยนตร์สั้น ความยาว 20 นาที ทีมละไม่เกิน 5 คน

ประเภทผู้เข้าแข่งขัน

1) ประเภทเยาวชน อายุ 18 - 25 ปี
2) ประเภทประชาชนทั่วไป

ปฏิทินกิจกรรม

15 พ.ค. – 15 มิ.ย. 62 เปิดรับสมัคร
24 – 28 มิ.ย. 62 สัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วม Workshop
1 ก.ค. 62 ประกาศรายชื่อทีมที่ได้เข้าร่วม Workshop
19 - 22 ก.ค. 62 Workshop ครั้งที่ 1
13 ส.ค. 62 ผู้สมัครนำเสนอบทภาพยนตร์กับกรรมการ และประกาศผลทีมที่ได้รับทุนสนับสนุน
2 ก.ย. 62 ทีมที่ได้รับทุนนำเสนอความคืบหน้าการทำงาน
8 ต.ค. 62 ส่งภาพยนตร์ร่างแรก
22 ต.ค. 62 ส่งภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์
เดือน พ.ย. 62 ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล

*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

เงื่อนไขการประกวด

1) ผู้สมัครต้องสมัครออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/MediaArt
2) ผู้เข้าสมัครต้องส่งไฟล์เอกสาร ดังนี้

• โครงเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่สนใจเกี่ยวกับภัยพิบัติที่จะผลิตเป็นภาพยนตร์สารคดี ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 หน้า กระดาษ A4
• สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ส่งมาที่ Email : MediaArt@Thaipbs.or.th (วงเล็บหัวข้อ สมัครโครงการสื่อศิลป์ ปี 7 พร้อมระบุชื่อทีม)

3) ผู้เข้าสมัครต้องเข้าร่วมสัมภาษณ์จากรรมการเพื่อคัดเลือกเข้าร่วม Workshop 

 

 

สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ : www.thaipbs.or.th/Mediaart
Facebook : www.facebook.com/ThaipbsMediaArt
โทรศัพท์ : 02 790 2416-7, 082 359 9663 , 094 561 9324

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน