เปิดรับสมัครแล้ว!! หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับบัตรผู้ประกาศ จะต้องผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556

Thai PBS Academy ในฐานะหน่วยงานอบรมของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้กำหนดจัดการอบรมนี้ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนที่สนใจในการเป็นผู้ประกาศข่าว อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะและมาตรฐานผู้ประกาศและผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน และในปี 2562 ไทยพีบีเอสมีกำหนดจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 2 ในระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ดังนี้

ระดับต้น (4,000 บาท)

  • ปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ งานสื่อสารมวลชน พร้อมฝึกพื้นฐานการอ่าน
  • อบรมวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2562
  • ระยะเวลารับสมัคร วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562

ระดับกลาง (5,000 บาท)

  • เน้นการประยุกต์ กรณีศึกษาและจำลองสถานการณ์การอ่านข่าวเสมือนในสตูดิโอ
  • อบรมวันที่ 10 - 13 กรกฎาคม 2562
  • ระยะเวลารับสมัคร วันนี้ - 25 มิถุนายน 2562

ระดับสูง (6,000 บาท)

  • เพิ่มชั่วโมงฝึกปฏิบัติ ฝึกอ่านข่าวในสตูดิโอจริง พร้อมจำลองสถานการณ์การสอบในห้องวิทยุ
  • อบรมวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2562
  • ระยะเวลารับสมัคร วันนี้ - 25 กรกฎาคม 2562

ช่องทางรับสมัคร

ดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน