บุคลากรไทยพีบีเอส เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสตรีดีเด่น ด้านสื่อมวลชน ประจำปี 2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562 บุคลากรขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 จากพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

 

 

รางวัลสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน และสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์

โดย คุณกานดา จำปาทิพย์ บรรณาธิข่าวรายการสถานีประชาชนรายการร้องทุกข์ลงป้ายนี้ และศูนย์คนหายไทยพีบีเอส จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นบรรณาธิการข่าว เพื่อช่วยเหลือและเป็นสื่อกลาง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


รางวัลสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน และสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง

โดย คุณสุภาวดี อินทะวงษ์ บรรณาธิการข่าวรายการข่าววันใหม่ไทยพีบีเอส จากผลงานการเป็นผู้จัดรายการ “เวทีความคิด” ออกอากาศทาง FM 96.5 อสมท. ซึ่งเป็นรายการสาระความรู้ พูดคุยมุมมองที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เป็นผู้จัดรายการที่สนใจประเด็นเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว การศึกษาและกระบวนยุติธรรม

งานสตรีสากลประจำปี 2562 จัดขึ้นโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แนวคิด “การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจด้านสตรีของประเทศไทย รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล หน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี ซึ่งบุคลากรของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้เข้ารับรางวัลสตรีดีเด่นมาอย่างต่อเนื่อง

ไทยพีบีเอสและทีมงานทุกคน ต่างรู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลคุณภาพที่ได้รับ ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อจะนำไปพัฒนางานในเชิงคุณภาพต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน