ไทยพีบีเอส ร่วมรณรงค์ต่อต้านข่าวลวง และประกาศเจตนารมณ์ “ปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี”

วันที่ 7 มีนาคม 2562 คุณจิรวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์ ผู้แทน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เข้าร่วมกิจกรรม โบกธงสัญลักษณ์รณรงค์ต่อต้านข่าวลวง (Fake News) และประกาศเจตนารมณ์ “ปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี” ซึ่งจัดกิจกรรมโดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและสื่อมวลชน ณ ห้องวายุภักษ์ 3 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกันสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกันรณรงค์ต่อต้านข่าวลวง (Fake News) และกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ตระหนักถึงพิษภัยของข่าวลวง และรวมพลังกันป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจากข่าวลวงในสังคมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน