พิธีมอบรางวัลผลการตัดสินประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ “Short Science Film”

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558  ดร. พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในการมอบรางวัล ผู้ชนะโครงการประกวดหนังสั้น วิทยาศาสตร์ “Short Science Film”  ในความร่วมมือขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ภายใต้แนวคิด “Time Space Machine Monster” 4 สิ่งพิศวงบนหนังวิทยาศาสตร์ เพื่อเปิดสมอง กระตุ้นต่อมจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจ  ให้เยาวชน และสังคมไทยหันมาใส่ใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

นายสาคร  ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เล่าถึงที่มาของโครงการ ประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ “Short Science Film” ว่า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ มีเป้าหมายเพื่อสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และสร้างนักวิทยาศาสตร์ที่จะผลิตผลงาน ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อจะได้มีอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ไปสู่ประชาชนและกว้างขวางมากขึ้น โดยโครงการนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับถ่ายทอดเผยแพร่เรื่องราวความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการรณรงค์ ปลูกฝัง สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน ตลอดจนคนไทยอีกมากมายให้หันมาสนใจเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์  โดยมีการจัดอบรมการผลิตภาพยนตร์ให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมประกวด  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เทคนิคและวิธีการเลือกหัวข้อเรื่องการนำเสนอให้น่าสนใจ ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้เราได้ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ และทำให้เยาวนและประชาชนหันมาสนใจและเข้าใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น

นางสุวรรณี ยุธานุสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายงานกิจการรายได้องค์การ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ “Short Science Film” ภายใต้แนวคิด “4 สิ่งพิศวงในหนังวิทยาศาสตร์ Time Space Machine Monster” จัดประกวด 3 ประเภทด้วยกัน มีทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จำนวน 7 รางวัล ซึ่งรางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ได้แก่  ทีม Squarepix Studio จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง คนสลับโลก Linkage, ประเภทอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 25 ปี จำนวน 7 รางวัล ทีมที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Ditsapong  Dreamteam จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง Tree of Savior  และประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 5 รางวัล ทีมที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม พาขวัญเฮ้าส์ จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง โลกจินดา

ทั้งนี้ กิจกรรมที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาค่อนข้างดี ตั้งแต่เริ่มประชาสัมพันธ์จนกระทั่งวันปิดรับสมัคร มีการจัดกิจกรรมอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ (Workshop จำนวน 5 วัน) สำหรับประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา ที่ได้เข้ารอบคัดเลือก 19 ทีม และในวันนี้ได้ทีมที่ชนะการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ “Short Science Film” ประจำปี 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากคณะกรรมการทางอพวช. และ Thai PBS เป็นผู้ให้คะแนนตัดสินผลงานทั้ง 3 รุ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน