ไทยพีบีเอส ร่วมมือกับหน่วยงานด้านสันติภาพ จัดงาน “สันติวิธีสู่สมานฉันท์ชายแดนใต้”

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 61 ที่ผ่านมา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4ส.) รุ่นที่ 1 คณะนักศึกษามุสลิมหลักสูตร 4ส. จัดงาน “สันติวิธีสู่สมานฉันท์ชายแดนใต้” ณ ห้อง Convention Hall 1 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยมี ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน อดีตประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

คุณณาตยา แวววีรคุปต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าว ด้านข่าวยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนวาระทางสังคม ได้ดำเนินการเปิดอภิปราย เรื่อง “สันติวิธีสู่สมานฉันท์ชายแดนใต้” นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (กอส.) คณะกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธี สกว. / รองศาสตราจารย์ ดร.มารค ตามไท (กอส.) สถาบันกลุ่มสันติต้นปันรัก / นายเมธัส อนุวัตรอุดม (นักวิชาการ) ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ / นางสาวสมใจ ชูชาติ (เสียงคนพุทธจากพื้นที่) ผู้ใหญ่บ้าน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี / นายจาตุรนท์ เอี่ยมโสภา (เสียงคนมุสลิมจากพื้นที่) สถานีวิทยุมีเดียสลาตัน เพื่ออภิปรายถึงปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ที่ต่อเนื่องมานานกว่า 14 ปี ความก้าวหน้าของกระบวนการสันติภาพเกิดขึ้นในหลายแนวทาง แต่ในเวลาเดียวกันบาดแผลในใจ ความรู้สึกหวาดระแวง และความรุนแรงที่ยังคงเกิดขึ้น ซึ่งเป็นความท้าทายของทุกฝ่ายที่ต้องการสร้างสันติสุขหรือสันติภาพให้เป็นจริง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน