ไทยพีบีเอสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ “Thai PBS Public Media Conference and Mini-INPUT 2018”

ไทยพีบีเอส ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ องค์กร INPUT (International Public Television) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดการประชุมนานาชาติ “Thai PBS Public Media Conference and Mini-INPUT 2018” ขึ้นในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ Convention Hall สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

โดยเป็นการรวมตัวของเพื่อนสื่อสาธารณะทั้งในทวีปยุโรปและเอเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลายของผู้บริหาร สื่อวิชาชีพ ผู้ผลิตรายการ และนักวิชาการด้านสื่อ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมหาคำตอบทิศทางสื่อสาธารณะในอนาคต และความท้าทายของสื่อสาธารณะ ในศตวรรษที่ 21

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอานันท์ ปันยารชุน กล่าวปาฐกถาเรื่อง คุณค่าของสื่อสาธารณะในศตวรรษที่ 21 (Public Media Values in 21st century) และมีการจัดเวทีอภิปรายทางวิชาการในหัวข้อต่างๆ อาทิ การนิยามคุณค่าของสื่อสาธารณะ การบริหารสื่อสาธารณะ บทบาทของสื่อสาธารณะต่อการนำเสนอประเด็นทางสังคม และการปฏิสัมพันธ์กับสาธารณะ การวัดและการประเมินสื่อสาธารณะเพื่อให้เป็นที่วางใจของสังคม อนาคตและความอยู่รอดของสื่อสาธารณะ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดฉายภาพยนตร์จากผลงานของสื่อสาธารณะทั่วโลกที่คัดสรรมาจากงาน INPUT 2018 พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความท้าทายการทำงานของสื่อจากรายการที่เกี่ยวกับการเมือง รายการเด็ก และการใช้social media ในการนำเสนอเนื้อหารายการ และปิดท้ายด้วยการชมภาพยนตร์เรื่อง “Under Pressure” ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงของ Swiss Broadcasting Corporation (SBC) และร่วมพูดคุยในหัวข้อ “อนาคตและความอยู่รอดของสื่อสาธารณะ” 

 

 

ลงทะเบียนร่วมงานได้ทาง www.thaipbs.or.th/PublicMediaConference

*ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน