ไทยพีบีเอส-สกว. ลงนามความร่วมมือสนับสนุนงานวิจัย และผลิตสื่อ เพื่อประโยชน์สาธารณะ

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2561 รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) และ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้งสองฝ่าย ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล สนับสนุนงานวิจัย และผลิตสื่อ เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยพิธีการลงนามความร่วมมือระหว่างไทยพีบีเอสกับ สกว. ในครั้งนี้มีประเด็นความร่วมมือ ได้แก่

  • การร่วมมือในการกำหนดประเด็นและผลิตรายการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
  • การแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงฐานข้อมูล นักวิจัย และ งานวิจัยร่วมกันซึ่งสามารถนำมาเป็นแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อได้มาใช้ในข่าวและรายการของไทยพีบีเอส
  • ความร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้เป็นนักสื่อสารสารธารณะ จนสามารถสื่อสารและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาสาธารณะหรือวิกฤติระดับชาติได้ 

และในวันนี้ทางไทยพีบีเอส และ สกว. ได้มีการ Kick off กิจกรรมการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดเสวนาเรื่อง “กินอยู่พอดี วิถีความพอเพียง” โดยรศ.ดร.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผอ.สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์ ประธานการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ บ้านแม่กำปอง และผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้ทาง สกว.ได้นำนักวิจัยและบูธกิจกรรม มาร่วมกิจกรรมในงาน ไทยพีบีเอส พื้นที่การเรียนรู้ ตอน กินอยู่อย่างพอดี วิถีความพอเพียง อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน