ไทยพีบีเอส ร่วมกับ 3 องค์กรใหญ่จัดตั้ง “ชมรมผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล”

วันนี้ (14 ก.ย. 2561) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก กรมประชาสัมพันธ์ และ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว และพิธีลงนามผสานความร่วมมือจัดตั้ง “ชมรมผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล” ในฐานะผู้ประกอบการโครงข่ายโทรทัศน์ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และความร่วมมือด้านเทคนิคในการพัฒนาโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

โดยในพิธีลงนามผสานความร่วมมือจัดตั้ง ”ชมรมผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล” นั้น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)พล.ต.อนุรักษ์ แสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก, พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการ ในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว

โดยวัตถุประสงค์ของการร่วมกันจัดตั้ง ”ชมรมผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล” นั้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการให้บริการโครงข่ายฯ และเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ เกิดความผิดพลาดในการออกอากาศน้อยที่สุด ซึ่งประโยชน์จะครอบคลุมทั้งผู้ให้บริการช่องรายการ ผู้ประกอบการโครงข่ายฯ ทั้ง 4 หน่วยงาน และประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ หลากหลาย ครบถ้วนมากที่สุด

ภายหลังการจัดตั้ง ชมรมจะเร่งดำเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางเทคนิคและพัฒนาคุณภาพการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกำหนดแนวทางและการบริหารจัดการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

  • แนวทางในระยะสั้น

ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ จะร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น แนวทางการบริหารต้นทุนร่วมกัน การกำหนดมาตรฐานของราคาค่าบริการ  การกำกับดูแลกันเอง การเจรจาและให้คำปรึกษากับผู้เช่าใช้บริการโครงข่าย

  • แนวทางในระยะกลาง 

เป็นแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน 3 ฝ่าย ทั้งผู้ให้บริการโครงข่ายฯ, กสทช., และรัฐบาล เพื่อการแก้ปัญหาผลกระทบของทรัพย์สินรัฐ ที่รับภาระแทน กสทช. เช่น โครงการแก้ปัญหาและเยียวยาจำนวนช่องรายการที่ว่างอยู่ในโครงข่าย ซึ่งเกิดขึ้นตามแผนแม่บทและข้อบังคับของ กสทช.

  • แนวทางในระยะยาว

เป็นการเสนอแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบต่อผู้ให้บริการโครงข่ายฯ จากสถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในปัจจุบันต่อรัฐบาล หรือ กสทช. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น การเสนอให้ กสทช.ดำเนินการ National Mux service center ในการรวมโครงข่ายฯ ทั้งหมด เพื่อนำไปสู่บริหารจัดการหรือจัดตั้งเป็นโครงข่ายฯ การให้บริการแห่งชาติเพิ่อให้ได้ มาตรฐานระดับสากลต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน