ไทยพีบีเอส กางแผนงานทศวรรษที่ 2 ทุ่มงบ 1,500 ล้าน ลงทุนคอนเทนต์ แพลตฟอร์มออนไลน์

นางวิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสื่อสาธารระแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ผู้บริหารสถานีไทยพีบีเอส เปิดเผยว่า แผนงานในทศวรรษที่ 2 ของสถานีไทยพีบีเอสนับจากนี้ จะดำเนินธุรกิจภายใต้ 10 กลยุทธ์หลัก คือ

1. เข้าถึงพลเมืองในยุคดิจิทัล
2. อยู่บนพื้นฐานวิชาการ
3. เปิดพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์
4. ลดช่องว่างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
5 .ให้ความสำคัญการแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน
6. สร้างพลังพลเมืองให้มีความเข้มแข็ง
7. เชื่อมพลเมืองไทยให้เป็นพลเมืองโลก
8. ปฏิรูปการบริหารจัดการองค์กร
9. สร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมภายในสู่ภายนอกและ
10. การทำงานรูปแบบใหม่

อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวถือเป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 ปี (2561-2564) โดยในปี 2561 นี้จะเน้นการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ด้วยการเป็นสื่อที่วางใจได้ สู่การติดปีกความคิด การเป็นสื่อที่ขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง และการเป็นองค์กรที่มีพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนในปี 2564

สำหรับแนวทางการบริหารงานในปีนี้ทางสถานีได้เตรียมงบประมาณ 1,500 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนด้านคอนเทนต์ ซึ่งจะมีทั้งที่ผลิตเอง จ้างผลิต ซื้อ และร่วมผลิตรวมไปถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ชมและขยายฐานผู้ชมไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่

ขณะที่ผังรายการที่ออกอากาศจะเป็นรายการข่าว 51% รายการสาระและความบันเทิง 49% ซึ่งในส่วนของรายการดังกล่าวแบ่งเป็นรายการที่ผลิตเอง 60% จ้างผลิตและซื้อ 40% ส่วนรายได้ที่ได้รับต่อปีมาจากการเก็บภาษีบาปภาษีสรรพสามิต การให้บริการโครงข่ายและค่าลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

โพสต์ทูเดย์
วันที่ 16 มกราคม 2561

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน