“ไทยพีบีเอส” ชู “ทีวีสาธารณะยุค 4.0”อัด 1.5 พันล้าน ลุยเพิ่มนิวมีเดีย

“ไทยพีบีเอส” ชู “ทีวีสาธาณะยุค 4.0”อัด 1.5 พันล. ลุยเพิ่มนิวมีเดีย
รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท) เปิดเผยว่า ในช่วที่ 2 - 3 ปีที่ผ่านมาจากสภาพการแข่งขันของสื่อที่ทีวีที่มีมากขึ้น และพฤติกรรมของผู้ชมที่ดูทีวีน้อยลง ภาพความเป็นสื่อทีวีสาธารณะว่าควรมีอยู่หรือไม่นั้น ในวันนี้มองว่ามีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นและควรมีอยู่

“ปีนี้ไทยพีบีเอสจะก้าวสู่ทศวรรษหน่า โดยการสร้างนวัตกรรมการผลิตเนื้อหาที่เป็นการปรับโครงสร้างเนื้อหาในรูปแบบ Content Based Structure เนื้อหาหรือคอนเทนต์ จะเป็นแรงในการบริหารงาน โดมีกลไกลที่เรียกว่า การสร้างส่วนสร้างสรรค์กลาง หรือ “ครัวกลาง” เครื่องมือในการส่งเสริมวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ หลอมรวมวิธีคิด และวิธีการของสื่อสำนักต่างๆ เข้าสู่ความเป็นเลิศในเชิงเนื้อหา”

ดังนั้น แผนการดำเนินงานของไทยพีบีเอส จากที่ครบ 10 ปีนี้และกำลังจะก้างสู่ทศวรรษต่อไปจะก้าวไปสู่การเป็นพื้นที่เรียนรู้และสร้างสรรค์ รวมถึงการมีส่วนร่วมสนันสนุนสื่อสาธารณะสังคมในอนาคต โดยแผนยุทธศาตร์ของปี 2561 คือ การสื่อสาธารณะใน 4.0 ด้วยการสร้างระบบและกลไกสื่อสาธารณะ รวมถึงหลอมรวมคุณค่าวารสารศาสตร์ 4.0 และเพิ่มศูนย์เนื้อหาสร้างสรรค์ เพื่อไปสู่พื้นที่เรียนรู้และสร้างสรรค์ รวมถึงการมีส่วนร่วมสนับสนุนสื่อสาธารณะของสังคมในอนาคต

ล่าสุดในปีนี้ทาง ส.ส.ท ยังคงได้รับงบสนันสนุน 1,900 ล้านบาท รายได้จากค่าเช่าโครงข่ายอีก 482 ล้านบาท/ปี และงบสนันสนุบจากพาร์ตเนอร์อีก 80 ล้านบาท/ปี ซึ่งทางไทยพีบีเอสจะนำเงินในส่วนนี้กว่า 1,500 ล้านบาท เพื่อใช้ในส่วนของการพัฒนาคอนเทนต์และแพลตฟอร์มนิวมีเดีย โดยผังรายการยังคงสัดส่วนรายการข่าว 50% ซึ่งรายการทั้งหมดราว 50-60% ผลิตเอง 40% จัดสรร เช่าซื้อ และร่วมมือกับพาร์ตเนอร์

“ไทยพีบีเอสจะขับเคลื่อนไปพร้อมกันระหว่าง ออนแอร์ ออนไลน์ และออนกราวนด์ โดยในส่วนออนไลน์หรือนิวมีเดีย จะให้ความสำคัญและการพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมา เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น เช่น แอปพลิเคชัน C-SITE เป็นแอปพลิเคชันสำหรับกลุ่มนักข่าวพลเมืองที่มีอยู่หลายร้อยคนในปัจุบัน พร้อมทั้งผลิตคอนเทนต์สำหรับนิวมีเดีย โดยฉะเพราะส่วนออนกราวนด์จะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับสังคมมากขึ้น ตามแผนกลยุทธ์ระยะสั้นของปี 61 - 64 ที่ต้องการสร้างความแตกต่างบนความยั่งยืน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน