Thai PBS ทุ่ม 1500 ล้าน ลุยรายการ – นิวมีเดีย

นางวิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานในปี 2561 ว่า ได้วางยุทธศาสตร์ของสถานีไทยพีบีเอส ด้วยการใช้คอนเทนต์เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรหลังจากได้ดำเนินงานเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ภายใต้ 10 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

  1. การเข้าถึงผู้ชมในยุคดิจิตอล ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มเฉพาะบุคคล
  2. การใช้งานวิจัยมาทำรายการและคอนเทนต์ต่างๆภายใต้หน่วยงานมีเดีย แล็บ ก่อนนำรายการออกเผยแพร่
  3. การเปิดพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ที่ปัจจุบันมีด้วยกัน 4 แห่ง ที่ กรุงเทพ 1 แห่ง และในศูนย์ข่าวอีก 3 แห่งที่จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ และ อำเภอหาดใหญ่
  4. การลดช่องว่างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสำหรับกลุ่มผู้ชมต่างๆ อาทิ การให้ผู้พิการสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้
  5. การทำรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมด้านต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนที่
  6. การสร้างนักข่าวพลเมืองให้มีความเข็มแข็งอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเตรียมเปิดแอพพลิเคชั่น C-Site เพื่อให้นักข่าวพลเมืองเข้าถึงการสร้างสรรค์เนื้อหา และให้คนรุ่นใหม่เข้ามา เป็นนักข่าวพลเมืองได้ง่ายขึ้น ซึ่งปัจจุบันไทยพีบีเอสมีเครือข่ายนักข่าวพลเมืองแล้วกว่า 6,000 คน
  7. การเชื่อมโยงพลเมืองไทยให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยการทำเนื้อหาในมุมมองแบบชาวตะวันออก เชื่อมโยงเนื้อหากับสังคมโลก ที่ไทยพีบีเอสจะทำงานร่วมกับองค์กรในภูมิภาคมากขึ้น
  8. การปฏิรูประบบการบริหารจัดการองค์กรภายใน เพื่อนำไปสู่การทำงานที่โปร่งใสและคล่องตัวมากขึ้น
  9. การสร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมภายในสู่ภายนอก
  10. การทำงานรูปแบบใหม่แนวคิดเนื้อหาเป็นแกนนำ หรือ Content Based Structure ที่จะทำเนื้อหารายการและคอนเทนต์ต่างๆ ออกมาภายใต้ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ การปฏิรูปการเมือง การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปชีวิต และการปฏิรูปมุมมองต่อพลเมืองโลก
นางวิลาสินี กล่าวอีกว่า ในปีนี้ ทางสถานีได้เตรียมงบ 1,500 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนด้านคอนเทนต์ โดยสัดส่วนหลักเป็นรายการข่าว 51% รายการสาระและความบันเทิง 49% ซึ่งในส่วนของรายการที่ผลิตเอง 60% จ้างผลิตและสื่อ 40% นอกจากนี้งบลงทุนดังกล่าวยังใช้สำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ เพื่อขยายฐานเข้าถึงกลุ่มผู้ชมคนรุ่นใหม่ด้วย

ฐานเศรษฐกิจ
วันที 18 - 20 มกราคม 2561

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน