“ไทยพีบีเอส” ยันปรับตัวรับดิจิทัล

นางวิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เปิดเผยว่าทิศทางใหม่ในการทำงานของไทยพีบีเอส 4 ประการ ที่ได้เริ่มขับเคลื่อนแล้วเริ่มปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย

ประการแรก ไทยพีบีเอสจะทำหน้าด้วยรูปแบบเทคโนโลยี 4.0 ทั้งใช้การ ออนแอร์ ออนไลน์ ออนกราวด์ บนพื้นฐาน on demand ของประชาชน ซึ่งจะทำให้การปรากฏไม่ได้อยู่เฉพาะบนหน้าจอโทรทัศน์ ดิจิทัล หมายเลข 3 อีกต่อไป แนวทางนี้เป็นจุดสำคัญเพราะผลลัพธ์ที่ได้ จะต้องไม่ใช่แค่การแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนสร้างแรงบันดาลใจ เกิดความคิดใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ สร้างการมีส่วนร่วมปลุกพลังให้ประชาชนกลายเป็นพลเมืองที่แอคทีฟ

ประการที่สอง เราจะค่อยๆ สร้างกลไกให้มีความพร้อมรับใช้สังคมมากขึ้น โดยมีศูนย์ข่าวที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนทำงานร่วมกับชุมชน และคนพื้นที่ต่างๆ ในประเด็นที่ถูกละเลย รวมถึงกิจกรรมของคนในพื้นที่

ประการที่สาม ด้วยบทบาทของสภาผู้ชม ที่มีอยู่แล้ว 4 รุ่นในปีนี้ ยังคงให้มีตัวแทนประชาชน 50 คน จาก 9 ภูมิภาค มาทำหน้าที่ตรวจสอบ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ฟัง ผู้ชมแล้วสะท้อนเสียงกลับมายังไทยพีบีเอส

และประการสุดท้าย ไทยพีบีเอสจะเชื่อมโยงกับสถาบันสื่อในการพัฒนาวิชาการทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

ปัจจุบันไทยพีบีเอสมองตัวเองมากขึ้นถึงบทบาทการทำหน้าที่สื่อสารธารณะ โดยเฉพาะช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา เราได้ปรับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ พัฒนาเครื่องมือเตรียมบุคลากรให้มีความเป็นมัลติฟังก์ชัน ที่ไม่ใช่แค่ broadcast journalism แต่จะต้องสอดรับกับแนวโน้มของยุคดิจิทัลที่ทำให้การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนเปลี่ยนไป แต่ยังคงจุดยืนเดิมตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้ไทยพีบีเอส เป็นสื่อสาธารณะเพื่อประชาชน

กรุงเทพธุรกิจ
วันที่ 16 มกราคม 2561

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน