ไทยพีบีเอส ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานตลาดภาพยนตร์สารคดี Asian Side of The Doc Thailand 2018

ไทยพีบีเอส ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานตลาดภาพยนตร์ Asian Side of The Doc Thailand 2018 ครั้งที่ 2 โดยร่วมสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มุ่งผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์สู่อุตสาหกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชั้นนำ เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และรายได้ท้องถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจของชาติครบทุกมิติ ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

 

 

ในปี 2561 ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้จัดงานแลกเปลี่ยนซื้อขายภาพยนตร์สารคดีที่ยิ่งใหญ่ระดับอาเซียน Asian Side of the Doc 2018 (ASD18) เป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งนี้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อนำเสนองานสารคดีของไทยและร่วมการซื้อขายภาพยนตร์สารคดี มุ่งผลักดันสารคดีคุณภาพของไทยออกสู่ตลาดระดับอาเซียน ทั้งนี้ นายพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส ยังได้เข้าร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ What does the market want? แนวโน้มการตลาด เนื้อหาสารคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกด้วย

 

 

Asian Side of the Doc เป็นส่วนหนึ่งของงาน Sunny Side of the Doc ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์สารคดีแบบครบวงจรระดับโลกในรูปแบบ Market place ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ก่อตั้งโดย Mr. Yves Jeanneau อดีตผู้กำกับสารคดีรางวัลออสการ์ ชาวฝรั่งเศส โดยมีการจัดงานมาแล้ว 28 ปี ที่เมือง La Rochelle ประเทศฝรั่งเศส มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 2,000 คนทุกปี ต่อมา Mr. Yves Jeanneau เห็นการเติบโตและศักยภาพของตลาดสารคดีในเอเชีย จึงเริ่มก่อตั้งตลาดซื้อขายสารคดีคู่ขนานขึ้นในทวีปเอเชียและใช้ชื่องานว่า Asian Side of the Doc หรือ ASD ตั้งแต่ปี 2553 และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และจัดเป็นครั้งที่ 7 ในปี 2559 ที่ผ่านมาในประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงานในระดับ Dicision Makers, Producers, Directors และ Distributors จากทั่วโลกกว่า 500 คน สร้างรายได้จากการเจรจาธุรกิจอย่างน้อย 160 ล้านบาท ซึ่งในแต่ละปี งาน ASD ก็จะมุ่งเน้นการสร้างความโดดเด่นให้กับวงการภาพยนตร์สารคดีจากภูมิภาคเอเชีย ให้ออกสู่ตลาดทั่วโลก

 

 

สำหรับกิจกรรมหลักในงาน Asian Side of the Doc 2018 (ASD18) จะประกอบด้วย Pitching การนำเสนอโครงการ การอภิปรายเชิงลึก การพบปะเจรจาแบบตัวต่อตัว สร้างเครือข่ายที่มีประโยชน์จากการพบปะผู้คนจากนานาชาติ และกิจกรรมทางสังคมที่จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางการตลาด สำหรับในปีนี้ มีผู้ผลิตสารคดีส่งผลงานเข้าร่วมทำ Workshop & Master Class จำนวน 38 ผลงานจาก 7 ประเทศ คณะกรรมการจากฝรั่งเศสได้คัดเลือกผลงานที่น่าสนใจเข้าร่วม Workshop เพื่อพัฒนาเรื่องต่อจำนวน 10 ผลงาน ในจำนวนนี้ เป็นผลงานของผู้ผลิตไทยถึง 7 เรื่อง และหลังจาก Workshop ผู้เข้ารอบต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศฝรั่งเศสและไทย และคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้า Pitching ในงาน Asian Side of the Doc 2018 จำนวน 6 ผลงาน และจะประกาศผลผู้ชนะในพิธีมอบรางวัลภาพยนตร์สารคดี

ทั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมงานที่เป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ลงทุน สถานีโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก อาทิ National Geographic, Discovery Asia, NHK, CCTV, KBS, ABC Australia, PBS America, สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีโทรทัศน์ชั้นนำของไทยอีกจำนวนมากที่เข้าร่วมการซื้อขายในตลาดสารคดีระดับโลกในคราวนี้

 

 

ซึ่งนอกจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสร่วมจัดงาน Asian Side of the Doc 2018 ในครั้งนี้แล้ว ยังได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร โดยสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและการประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันเป็นก้าวย่างสำคัญในการนำประเทศไทยสู่ตลาดโลกได้อย่างรวดเร็วตามนโยบายภาครัฐ และได้ร่วมกันชูศักยภาพ Hub ภาพยนตร์สารคดีแห่งอาเซียน ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมการผลิต Contents สารคดีได้อย่างดีในอนาคต และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างศักยภาพการจัดงานให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางการตลาดและการผลิตภาพยนตร์สารคดีหนึ่งเดียวในเอเชียอย่างแท้จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน