ไทยพีบีเอสร่วมกับสภากาชาดไทย แถลงข่าวจัดกิจกรรมงาน “เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ และนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน“เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก” โดยมี นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานกรรมการฝ่ายหารายได้ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ นางสาวศุลีพร ปฐมนุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) พร้อมด้วยศิลปิน ดารานักแสดง ร่วมแถลงข่าว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์และกิจกรรมการจัดงานวันเอดส์โลกว่า

“ตามที่โครงการโรคเอดส์ของสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก เพื่อที่จะกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์ การสร้างความเข้าใจ ลดการรังเกียจกีดกันผู้ติดเชื้อ รวมทั้งการให้ความสำคัญในการร่วมมือกันป้องกันการแพร่เชื้อเพื่อยุติปัญหาเอดส์

สภากาชาดไทยจึงร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านเอดส์จัดกิจกรรมงานวันเอดส์โลกเป็นประจำทุกปี ภายใต้ชื่องานว่า งานเทียนส่องใจ ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน

และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษาครบ 5 รอบในปีนี้ รวมทั้งในฐานะที่พระองค์ทรงอนุมัติให้ใช้กองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย มาใช้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเสี่ยง โดยการให้ยาเพร็พ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 คณะผู้จัดงานจึงเห็นพ้องให้ใช้คำขวัญของวันเอดส์โลกปีนี้ว่า “Princess PrEP ช่วยได้ ไม่ติดเอดส์”

 

 

ทั้งนี้ นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานกรรมการฝ่ายหารายได้ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ กล่าวว่า

การจัดงานในปีนี้นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ณ ศูนย์การค้าจามจุรีสแควร์แล้ว ยังจัดให้มีการถ่ายทอดสดรายการพิเศษงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเพื่อหารายได้สมทบทุนกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุอีกด้วย

ด้าน นางสาวศุลีพร ปฐมนุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักรายการ องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กล่าวว่า

“ไทยพีบีเอสมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่สื่อสาร รณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การยุติปัญหาโรคเอดส์ ซึ่งในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ยังเห็นว่าเอดส์เป็นเรื่องไกลตัว แต่ในความเป็นจริงแล้วเอดส์เป็นเรื่องที่ทุกคนควรมีความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งในส่วนผู้ติดเชื้อที่ต้องเรียนรู้หลักการปฏิบัติตน การดูแลรักษา และสิทธิทางการแพทย์ ส่วนประชาชนทั่วไป ก็ควรมีความรู้ในการป้องกันตนเองให้ปลอดจากการติดเชื้อดังกล่าว และสร้างความเข้าใจเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับผู้ติดเชื้อด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมคุณภาพ

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย สนับสนุนการผลิตและถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ ภายใต้ชื่อ เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก อย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้จะมีการถ่ายทอดสดในคืนวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 21.10-23.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในงานจะมีการรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนเข้าศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปทำการวิจัยศึกษาพัฒนา การรักษาผู้ติดเชื้อดังกล่าว

โดยมีศิลปิน นักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมกันรับบริจาคภายในงาน ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-5604444 จำนวน 30 คู่สาย และมีการแสดงของศิลปิน ดารา นักร้อง อาทิ ไอซ์ ศรัณยู, ลูกหว้า พิจิกา และการเสวนาวิชาการ ด้านสถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-5604111 จำนวน 30 คู่สาย นอกจากถ่ายทอดสดทางหน้าจอโทรทัศน์ไทยพีบีเอสแล้ว ก็ยังเผยแพร่ผ่าน Facebook LIVE ของไทยพีบีเอสให้ติดตามชมอีกด้วย”

 

 

สามารถรับชมถ่ายทอดสด “เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก” ได้ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 หรือ Facebook Live ทาง @ThaiPBSFan

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน