ประกาศยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานและผลการรับฟังความคิดเห็นรายไตรมาสประจำปี 2560 ของสภาผู้ชมฯ

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้ดำเนินการ จัดจ้างที่ปรึกษา เรื่อง “โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานและผลการรับฟังความคิดเห็นรายไตรมาสประจำปี 2560 ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยได้ทำการเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์ เข้ายื่นข้อเสนอโครงการในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ไปนั้น

          คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการดังกล่าวแล้วเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเสนอเอกสารไม่ครบถ้วนไม่ผ่านการพิจารณา จึงเห็นควรยกเลิกการจัดจ้างเป็นที่ปรึกษา “ด้านวิชาการเพื่อการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานและผลการรับฟังความคิดเห็นรายไตรมาสประจำปี 2560 ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน