กำหนดวันแสดงวิสัยทัศน์ สรรหาตำแหน่ง ผอ. ส.ส.ท. ต่อคณะกรรมการนโยบายฯ 6 ก.ค.นี้

ประกาศกำหนดวันแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครต่อคณะกรรมการนโยบาย ในการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 ในการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 จำนวน 2 คน ดังนี้ 

1. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

2. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล

คณะกรรมการนโยบายกำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 เข้าแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน