ไทยพีบีเอสเปิดรับสมัครผู้ร่วมอบรม “เรียนรู้ Trick เพิ่มเทคนิคการเป็นนักพากย์”

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขอเชิญผู้มีความฝัน อยากเป็นนักพากย์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้ Trick เพิ่มเทคนิคการเป็นนักพากย์” ทุกวันอาทิตย์ ตลอดเดือนสิงหาคม 2560 ณ ห้อง Training Room3 ชั้น 3 อาคาร D และห้องพากย์ไทยพีบีเอส

ระยะเวลาอบรม

1) วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 

2) วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560

3) วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560

4) วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560

วิทยากร 

1) คุณอภินันท์ ธีระนันทกุล นักพากย์อิสระ พากย์ให้ช่องไทยพีบีเอสและช่องอื่นๆ

2) คุณนิรมล กิจภิญโญชัย นักพากย์อิสระ พากย์ให้ช่องไทยพีบีเอสและช่องอื่นๆ

โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร (Course Outline) 

ภาคทฤษฏี

1) ประวัติความเป็นมาของการพากย์

2) เรียนรู้แนวคิด และทฤษฎีการพากย์

  • ขั้นตอนการทำงานพากย์
  • แนะนำอุปกรณ์สำหรับการพากย์
  • หลักการใช้เสียงเบื้องต้น
  • วิธีการดัดเสียงเพื่อการพากย์
  • เทคนิคและคำศัพท์ที่ใช้ในงานพากย์
  • อธิบายความแตกต่างของงานพากย์แต่ละประเภท

ภาคปฏิบัติ

1) ฝึกปฏิบัติ การพากย์ การ์ตูน ภาพยนตร์ และสารคดี

2) Feedback จากวิทยากร เพื่อปรับปรุงผลงาน

3) ฝึกปฏิบัติตามอัธยาศัยหลังจบการอบรมได้ 3 ชม.

กระบวนการอบรม : ทฤษฎี 60 % ปฏิบัติ 40 %

1) ฟังบรรยาย

2) ฝึกปฏิบัติการในห้องพากย์

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 

1) สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันได้

2) ปรึกษาแบบตัวต่อตัวจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

3) ได้รับผลงานการพากย์เพื่อนำไปใช้เป็นผลงาน

4) ได้รับประกาศนียบัตรหลังจบการอบรม

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ราคา 10,000 บาท (รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น)

  • สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 รับส่วนลด 10%จากราคา 10,000 เหลือ 9,000 บาท
  • ภาคีเครือข่าย หน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา นักศึกษา และผู้ผ่านการอบรมกับไทยพีบีเอสมาแล้ว รับส่วนลด 10% เช่นเดียวกัน

*ราคานี้รวมอาหารอาหารกลางวันบุฟเฟต์ 4 มื้อ อาหารว่าง 8 มื้อ เอกสารประกอบการเรียน และของที่ระลึก

ช่องทางรับสมัคร

ทาง Email : ThaipbsTraining@thaipbs.or.th

ทางโทรศัพท์ : 02 790 2383-4

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 02 790 2383-4

เว็บไซต์ : www.thaipbs.or.th/Training

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน