ไทยพีบีเอสเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ ร่วมโครงการสื่อศิลป์ ปี 5 ตอน “Human Rights|แลต๊ะ แลใต้” ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.ค. 60

ไทยพีบีเอส ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี และประชาชนทั่วไปได้ สมัครเข้าร่วมโครงการสื่อศิลป์ ปี 5 ตอน “Human Rights|แลต๊ะ แลใต้” ร่วมแสดงศักยภาพด้านสื่อศิลป์ เพื่อสื่อสารประเด็น “สิทธิมนุษยชนในบริบทของพื้นที่ภาคใต้ ผ่านภาพยนตร์สั้นและคลิป” สามารถนำไปใช้ในการรณรงค์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนของพื้นที่ภาคใต้ได้ โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจะได้เงินสนับสนุนการผลิต และ “ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท”

ประเภทสื่อศิลป์ 

1) ภาพยนตร์สั้น ความยาว 20 นาที พร้อมคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 5 นาที ทีมละไม่เกิน 5 คน

ประเภทผู้เข้าแข่งขัน 

1) ประเภทเยาวชน อายุ 18 - 25 ปี

2) ประเภทประชาชนทั่วไป

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2560   

ปฏิทินกิจกรรม

 • วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2560 เปิดรับสมัคร
 • 17 กรกฎาคม 2560 ประกาศรายชื่อทีมที่ได้เข้าร่วม Workshop
 • 20 – 23 กรกฎาคม 2560 Workshop ครั้งที่ 1 เนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชน และการผลิตภาพยนตร์
 • 10 สิงหาคม 2560 ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอบทภาพยนตร์
 • 11 สิงหาคม 2560 ประกาศผลทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้ผลิตภาพยนตร์ และได้รับทุนสนับสนุน
 • 17 - 21 สิงหาคม 2560 Workshop ครั้งที่ 2 ลงพื้นที่ภาคใต้ (ทีมที่ได้รับคัดเลือก)
 • 8 กันยายน 2560 ส่งภาพยนตร์ ร่างแรก
 • 15 กันยายน 2560 ส่งภาพยนตร์ ร่างสอง
 • 22 กันยายน 2560 ส่งภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์

*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

เงื่อนไขการประกวด

1) ผู้สมัครต้องสมัครออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/MediaArt

2) ผู้สมัครต้องส่งไฟล์เอกสาร ดังนี้ 

 • โครงเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่สนใจจะผลิตเป็นภาพยนตร์ ความยาวไม่ต่ำว่า 1 หน้า กระดาษ A4
 • แผนการถ่ายทำ และประมาณการค่าใช้จ่าย
 • สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ส่งมาทาง Email : MediaArt@thaipbs.or.th (วงเล็บหัวข้อ สมัครโครงการสื่อศิลป์ พร้อมระบุชื่อทีม)

3) ผู้เข้าสมัครทุกทีมต้องเข้าร่วม Workshop ในวันที่ 20 - 23 กรกฏาคม 2560

สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ : www.thaipbs.or.th/Mediaart

Facebook : www.facebook.com/ThaipbsMediaArt   

โทรศัพท์ : 02 790 2416-7, 094 561 9324 , 082 359 9663

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน