ไทยพีบีเอสจับมือภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล”

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสร่วมกับภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนกว่า 100 องค์กร ขับเคลื่อนกิจกรรม “Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล” สร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม ด้วยแนวคิด “ทำดีหวังผล” ซึ่งหมายถึงการทำความดีโดยหวังผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อสังคม ภายในงานมีการรวบรวมองค์กรเพื่อสังคมมานำเสนอเครื่องมือที่เป็นกลไกการ “ให้” ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ในประเด็นสิ่งแวดล้อม คนพิการและผู้สูงอายุ การศึกษา การต่อต้านคอร์รัปชัน และสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

คุณณาตยา แวววีรคุปต์ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าว กลุ่มข่าวยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนวาระทางสังคม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กล่าวว่า

 

Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล นับเป็นมหกรรมในการทำความดี เพราะรวบรวมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนของสังคม เป็นงานที่ให้ความรู้ และนวัตกรรม ซึ่งถ้าคุณจะทำความดีก็ควรมีข้อมูลเพื่อการตัดสินว่าสิ่งที่ทำจะไม่สูญเปล่า และรู้ว่า
ผลลัพธ์ของการกระทำคืออะไร


สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในบทบาทสื่อสาธารณะ มีหน้าที่ในการสื่อสารให้สังคมเห็นถึงความพยายามที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีขององค์กรต่าง ๆ กิจกรรม Good Society Expo ถือเป็นพื้นที่ที่มีพลัง ในเชิงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในหลากหลายมิติของสังคม เมื่อไทยพีบีเอสรายงานประเด็นเหล่านี้ก็จะทำให้เครือข่ายต่างๆ มองเห็นกันและกัน และสามารถใช้พื้นที่นี้ในการเชื่อมประสาน เพื่อเพิ่มพลังในการขับเคลื่อนประเด็นที่กำลังทำอยู่ 

 

 

เรื่องราวของเครือข่ายที่มาร่วมกิจกรรม Good Society Expo เมื่อแพร่กระจายออกไป อาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ได้เห็นแบบอย่าง เช่น คนพิการที่อยู่กับบ้าน เมื่อเห็นการรายงานข่าวนักบินของกองทัพอากาศคนหนึ่ง ชวนคนพิการในชุมชนลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆ ในพื้นที่ของเขา โดยก้าวข้ามข้อจำกัดของความพิการทางร่างกายได้ ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการอีกหลายคน พลังและเรื่องราวดีๆ ของคนกลุ่มต่างๆ มีความสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สังคมต้องการการเปลี่ยนแปลง เรื่องเหล่านี้ก็จะสร้างความหวังให้กับคนไทย 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน