คำแถลง กรณีการซื้อตราสารหนี้ บริษัท ซีพีเอฟ

คำแถลง กรณีการซื้อตราสารหนี้บริษัทซีพีเอฟ

จากกรณีที่ฝ่ายบริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้นำเงิน ไปซื้อตราสารหนี้ที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ออก เพื่อให้เกิดดอกผล ซึ่งนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมและสื่อมวลชนอย่างกว้างขวางนั้น

คณะกรรมการนโยบายได้ประชุมนัดพิเศษร่วมกับฝ่ายบริหาร ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และคณะกรรมการนโยบายมีมติ ดังต่อไปนี้

๑) การบริหารเงินให้เกิดประโยชน์ด้วยการนำเงินไปซื้อตราสารหนี้ เพื่อให้เกิดดอกผลนำไปพัฒนาตามเป้าหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้น คณะกรรมการนโยบายขอยืนยันว่า สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย และระเบียบ ส.ส.ท.

๒) แม้ว่าการดำเนินการจะถูกต้องตามกฎหมาย แต่เนื่องจาก ส.ส.ท. เป็นสื่อสาธารณะ จึงพร้อมที่จะรับฟังเสียงท้วงติงของสังคม ซึ่งมีความเห็นว่า การซื้อตราสารหนี้ของบริษัทซีพีเอฟเป็นการดำเนินการ ที่ไม่เหมาะสม และคณะกรรมการนโยบายก็เห็นพ้องกับความเห็นดังกล่าว

๓) คณะกรรมการนโยบายได้พิจารณาเรื่องขั้นตอนการดำเนินการ และมีมติว่า ฝ่ายบริหารต้องนำแผนบริหารการเงินมาขออนุมัติอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับความเห็นชอบเรื่องกรอบนโยบายการบริหารการเงินแล้ว ซึ่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว เพราะเข้าใจว่าได้รับความเห็นชอบตาม มติคณะกรรมการนโยบาย วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ขอลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ต่อการดำเนินการครั้งนี้

คณะกรรมการนโยบายชื่นชมการตัดสินใจของผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร ว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อองค์กรในฐานะสื่อสาธารณะของประเทศ แม้กรณีนี้จะไม่ใช่เรื่องทุจริตแต่อย่างใด

๔) คณะกรรมการนโยบายมีมติให้ขายตราสารหนี้ดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป

 

คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

 

15 มีนาคม 2560 เวลา 20.14 น.

ผอ.ส.ส.ท. ประกาศลาออกจากตำแหน่ง เพื่อแสดงความรับผิดชอบ กรณีการซื้อตราสารหนี้ บริษัท "ซีพีเอฟ"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน