ไทยพีบีเอสจัดนิทรรศการ “ทรงสื่อสาร วัฒนาประชาไทย ... สู่บันทึกแห่งความภูมิใจไทยพีบีเอส”

เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ทรงสื่อสาร วัฒนาประชาไทย ... สู่บันทึกแห่งความภูมิใจไทยพีบีเอส” ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยนิทรรศการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ ด้านพระอัจฉริยภาพการสื่อสาร และน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงใช้การสื่อสารผ่านการทรงงาน เพื่อก่อประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนชาวไทย อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความภาคภูมิใจของไทยพีบีเอส อาทิ ภาพ, ภาพเคลื่อนไหว, บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไทยพีบีเอส ได้มีโอกาสใกล้ชิด หรือถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระต่างๆ โดยเนื้อหาของนิทรรศการ “ทรงสื่อสารวัฒนาประชาไทย ... สู่บันทึกแห่งความภูมิใจไทยพีบีเอส” ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 ส่วนหลักดังนี้ 

 

 

ส่วนที่ 1 ทรงสื่อสารเพื่อปวงประชา

เรื่องราวของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้นำเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในท้องถิ่นทุรกันดาร ทรงนำภาพความเป็นจริงของปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของคนที่อยู่ห่างไกล มาปรากฎให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ผ่านการสื่อสารทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน

 


ส่วนที่ 2 บันทึกความภูมิใจไทยพีบีเอส

การบันทึกร้อยเรียงเรื่องราวผ่านภาพถ่ายการปฏิบัติงานเบื้องหลังของพนักงาน ส.ส.ท.ที่มีโอกาสถวายงานท่านในวาระต่างๆ โดยเฉพาะสิ่งที่ก่อให้เกิดความภูมิใจสูงสุด คือ การที่พระองค์เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ทรงทอดพระเนตร การแข่งขันเรือยาวศึกชิงจ้าวสายน้ำ ที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่า เมื่อปี พ.ศ.2551 และเป็นการประมวลภาพการปฏิบัติงานของพนักงานไทยพีบีเอส ในฐานะองค์กรสื่อเป็นตัวแทนไปช่วยในการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ ที่ประชาชนหลายแสนคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ท้องสนามหลวง ภายหลังที่พระองค์เสด็จสวรรคต และได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม ในการคัดเลือกภาพประชาชนมาใช้ประกอบส่วนหนึ่ง

 

 

 

ส่วนที่ 3 จุดกิจกรรม

กิจกรรม “บอกเล่าความในใจถึงในหลวง รัชกาลที่ 9” และ กิจกรรม “พิมพ์ภาพพ่อไว้ ในหัวใจปวงประชา” การทำภาพพิมพ์สีน้ำมันพระบรมรูปในหลวง รัชกาลที่9

 

 

 

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่ วันนี้ – 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 – 17.00 น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-790-2000 ต่อ 2423 และ 4497

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน