ไทยพีบีเอส “ปันรัก เป็นพลัง” ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จัดกิจกรรม “ปันรัก เป็นพลัง” โดยมุ่งหวังให้เกิดพื้นที่ในการสื่อสารเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการสู่สาธารณะ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เกี่ยวข้องในสังคม ร่วมกันส่งเสริมให้มีการเพิ่มจำนวนการจ้างงานคนพิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างทางเลือกให้คนพิการพัฒนาตนเองจากสถานะผู้พึ่งพิงสู่การเป็นคนทำงาน ซึ่งจะเป็นการสร้างคุณค่าต่อตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนเป็นพลังในการสร้างสรรค์สังคมไทยโดยรวม

นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า

ปัจจุบันสังคมมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการค่อนข้างมาก ทั้งในส่วนของสถานประกอบการที่ยังไม่พร้อมนัก และคนพิการก็ไม่มีโอกาสเติบโต และออกมาทำงานได้เหมือนคนทั่วไป สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะก็มีบทบาทโดยตรงที่จะต้องสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ หวังว่างานนี้ จะช่วยกระตุ้นให้คนในสังคมมีทัศนคติที่ถูกต้องมากขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นให้เรื่องนี้ขยายกว้างออกไป ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจะทุ่มเทกับเรื่องนี้อย่างเต็มที่

 

 

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม Movie and Talk ฉายภาพยนตร์สั้น 3 เรื่องและการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งในมุมมองของคนพิการและผู้ประกอบการ การออกบูธ
รับสมัครงาน บูธให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจ้างงานคนพิการ บูธแสดงทักษะและความสามารถของคนพิการ บูธขายสินค้าจากคนพิการ และการบริจาคสิ่งของเพื่อเด็กด้อยโอกาสที่บูธร้านปันกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน