ไทยพีบีเอสจัดฝึกอบรม “การถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เบื้องต้น รุ่น 4“ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 17 มี.ค. 2560

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เบื้องต้น รุ่น 4" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ คุณพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และทีมงานช่างภาพข่าวที่มากด้วยประสบการณ์ของไทยพีบีเอส ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามและขอคำแนะนำจากวิทยาการได้ตลอดทั้งงาน อุปกรณ์ในการเรียน ทางผู้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อย หากท่านต้องการนำเครื่องมาเองสามารถนำมาได้

โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

เรื่องที่ 1 ประวัติความเป็นมาของโดรน
1.1 องค์ประกอบของโดรน
1.2 ประเภทของโดรน

เรื่องที่ 2 กฎหมายและ พ.ร.บ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โดรน(ประเทศไทย)
2.1 ข้อจำกัดและข้อห้ามในการใช้โดรน
2.2 ข้อบังคับในการใช้งานทั่วไป

เรื่องที่ 3 การใช้โดรนในงานข่าว
3.1 ระเบียบข้อบังคับการใช้โดรนในงานข่าว
3.2 ข้อควรระวังสำหรับการใช้ในงานข่าว

ระยะเวลาจัดอบรม

วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ - 17 มีนาคม 2560

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

1) ผู้เข้าอบรมมีความรู้ทางด้านเทคนิคการใช้โดรนเบื้องต้นและสามารถนำไปใช้งานได้จริง
2) บังคับโดรนได้อย่างถูกวิธี
3) ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองได้
4) ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานโดรน
5) รู้จักมุมภาพ และการเลือกภาพ
6) เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียน 7,200 บาท/ท่าน (ราคารวม vat แล้ว)

พิเศษ!! ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 28 ก.พ.60 ลดทันที 300 บาท เหลือ 6,900บาท/ท่าน (ราคารวม vat แล้ว) (ราคานี้รวมเอกสารประกอบการเรียน หมวก กระเป๋าผ้า อาหารว่าง อาหารบุฟเฟ่ต์แล้ว)

สอบถามรายละเอียด

• โทรศัพท์ : 0 2790 2383, 082 129 9795 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 17.00 น.)
• อีเมล : Ratchadapornw@thaipbs.or.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน