ไทยพีบีเอส จับมือ อพวช. มอบรางวัลโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 คุณวิไลภรณ์ จงกลวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักรายการ และคุณนิสิต คูณผล ผู้จัดการฝ่ายผลิตและจัดหารายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ร่วมมอบรางวัลในงานประกาศผลโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2 “Short Science Film#2” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีชีวภาพเปลี่ยนโลก” ณ SF World Cinema ศูนย์การค้า Central World

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยภายในงานมีการฉายภาพยนตร์สั้นที่ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น 15 ผลงาน จากจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด 62 ทีม แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา 30 ทีม ระดับอุดมศึกษา 14 ทีม และประชาชนทั่วไป 18 ทีม สำหรับผลการประกวดมีดังนี้

ผลการประกวดในระดับมัธยมศึกษา

ประเภทรางวัลภาพประกอบยอดเยี่ยม 

  • ผลงานเรื่อง Destination จากทีม Creative Media @ L.A.W โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

ประเภทรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

  • ผลงานเรื่อง Freezing point..แข็งเขมือบโลก จากทีม TMC Production โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

ประเภทรางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม 

  • ผลงานเรื่อง Destination จากทีม Creative Media @ L.A.W โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 

ผลการประกวดในระดับอุดมศึกษา

ประเภทรางวัลภาพประกอบยอดเยี่ยม 

  • ผลงานเรื่อง ไกลต้น จากทีม Nited Kaset Film สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประเภทรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 

  • ผลงานเรื่อง Heavy rain จากทีม heavy rain_Rice of life มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประเภทรางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม

  • ผลงานเรื่อง Lost Planet จากทีม I2R มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ผลการประกวดประชาชนทั่วไป

ประเภทรางวัลภาพประกอบยอดเยี่ยม 

  • ผลงานเรื่อง Beneath the dawn จากทีม Nipan studio

ประเภทรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 

  • ผลงานเรื่อง FEB-29 จากทีม Ident Film

ประเภทรางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม 

  • ผลงานเรื่อง FEB-29 จากทีม Ident Film

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน