ผลการตัดสินประกวด Animation หัวข้อ “สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน”

ตามที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดย สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) กำหนดจัดการประกวดแอนิเมชัน หัวข้อ “สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน (Information for all)” รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ สตูดิโอ 3 อาคาร B ชั้น 1 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อให้แต่ละทีมได้นำเสนอแนวคิดการผลิตผลงานแอนิเมชัน พร้อมทั้งแสดงผลงานแอนิเมชันของทีม ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผลการตัดสินการประกวดแอนิเมชัน หัวข้อ “สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน (Information for all)” มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

ทีม non-stop มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ทีม JABCHAY มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทีม พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล 

1. ทีม iBA Team มหาวิทยาลัยรังสิต
2. ทีม AHHA มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ทีม กลมกลม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ทีม ATOMATE สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
5. ทีม Motion สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
6. ทีม MXT สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
7. ทีม สาหร่าย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ผลงานแอนิเมชันของทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะถูกนำไปใช้เผยแพร่ผ่านทางหน้าจอ และทางสื่อออนไลน์ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน