ไทยพีบีเอส ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม“ลานธรรม บันดาลใจ” 17 - 21 ต.ค.นี้

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านธรรมะที่ทรงถือปฏิบัติ ตลอด 70 ปีของการครองราชย์

ไทยพีบีเอส ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม “ลานธรรม บันดาลใจ” รับฟังและสนทนาธรรม ในเวลา 17.00 - 19.00 น. ณ ลานไม้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต

17 ต.ค. 59 สนทนาธรรม “คิดถึง กษัตริย์ผู้ทรงธรรม”

นำสนทนาโดย

  • พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ วัดบวรนิเวศวิหาร
  • พระกันตสีโล วัดบวรนิเวศวิหาร
  • นพ.บัญชา พงษ์พานิช สวนโมกข์กรุงเทพฯ

18 ต.ค. 59 สนทนาธรรม “ธรรมะของพระราชา”

นำสนทนาโดย

  • พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ
  • พระประสงค์ ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก้ สหรัฐอเมริกา

19 ต.ค. 59 สนทนาธรรม “เพียงพอเพื่อ..พอเพียง”

นำสนทนาโดย

  • พระอาจารย์สุรพจน์ สทฺธาธิโก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จ.พังงา
  • พระอาจารย์ธมฺมทีโป ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จ.พังงา

20 ต.ค. 59 สนทนาธรรม “70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ”

นำสนทนาโดย

  • แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต วิทยากรประจำและผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน

21 ต.ค. 59 สนทนาธรรม “ราชธรรมค้ำประชา”

นำสนทนาโดย

  • พระอาจารย์เมธาวินัยรส รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • พระครูปลัดกวีวัฒน์ (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

แผนที่การเดินทาง

สายรถประจำทาง 52, 29, ปอ.187, ปอ.504, ปอ.510, ปอ.555 และ ปอ.29

 


สามารถรับชมสดทาง Facebook Live www.fb.com/ThaiPBSFan

หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2790-2395

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน