คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการละครไทย (Theme:Mental Growth)

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดสรรผู้ดำเนินผลิตรายการละครไทย (Theme:Mental Growth) จำนวน 13 ตอน / ตอนละ 30 นาที เนื้อหาประเด็นหลักในการนำเสนอ คือ Mental Growth หรือการเติบโตภายในจิตใจของเด็ก

ดาวน์โหลดไฟล์

กำหนดการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการละครไทย (Theme:Mental Growth)

 • 3 พฤษภาคม 2559
  รับซองข้อเสนอรายการ เวลา 10.00 - 17.00 น. ฝ่ายจัดหารายการ ชั้น 4 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 • 13 พฤษภาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาแจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอทาง www.thaipbs.or.th 

 • 18 พฤษภาคม 2559
  ผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดนำเสนอรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ

 • 27 พฤษภาคม 2559
  ประกาศผลการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th

 

 

กลับขึ้นด้านบน