คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตละครเด็ก

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตละครเด็ก จำนวน 4 เรื่อง เรื่องละ 4 ตอน/ตอนละ 30 นาที ที่มีเนื้อหาประเด็นหลักในการนำเสนอ คือ การเติบโตภายในจิตใจของเด็ก

ดาวน์โหลดไฟล์

กำหนดการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์รายการละครเด็ก

 • 15 มีนาคม 2559
  ชี้แจงรายละเอียดรายการและเงื่อนไขการคัดสรรเวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา1 ชั้น 3 อาคาร D สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 • 17 มีนาคม 2559
  รับซองข้อเสนอรายการ เวลา 10.00 – 17.00 น. ฝ่ายจัดหารายการ ชั้น 4 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.

 • 23 มีนาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาแจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอ ทาง www.thaipbs.or.th

 • 28 มีนาคม 2559
  ผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดนำเสนอรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ

 • 4 เมษายน 2559
  ประกาศผลการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th 

 

 

กลับขึ้นด้านบน