คำถามเกี่ยวกับองค์กร

 • มีเรื่องเดือดร้อน อยากพึ่ง “สถานีประชาชน” ให้ช่วยเหลือไม่ทราบว่ามีขั้นตอนอย่างไร ?

  “สถานีประชาชน” เป็นรายการเพื่อช่วยเหลือประชาชน และเป็นเวทีเพื่อปากเสียงของคนไทยทุกคนครับ อาทิ
  ใครที่ต้องการประกาศคนหาย ของหาย แจ้งเรื่อง ปรึกษากฎหมาย หรือแจ้งปัญหาทุกข์ชาวบ้านต่างๆ
  รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐที่น่าสนใจก็สามารถมาติดต่อกับรายการได้

  โดยมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านทางรายการ มีดังนี้
  1. ทางโทรศัพท์
  02-790-2111 หรือ 02-790-2000 (ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.)

  2. ทางโทรสาร
  02-790-2089 กรุณาระบุ “รายการสถานีประชาชน”

  3. อีเมล์รายการ
  people@thaipbs.or.th

  4. SMS
  ส่งมาได้ที่ 4268822 (ครั้งละ 1.50 บาท)

  5. ทางจดหมาย
  ส่งถึง รายการสถานีประชาชน สำนักข่าว
  เลขที่ 145 อาคารสำนักงานใหญ่ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.10210
  หรือ ตู้ ป.ณ.5 ปณฝ. เสนานิคม กรุงเทพฯ 10902 (ระบุถึง "รายการสถานีประชาชน")

  6. มาด้วยตนเอง [ แผนที่ ]
  รายการสถานีประชาชน
  อาคารสำนักงานใหญ่ไทยพีบีเอส เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
  (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์)

  การเดินทาง
  ● รถยนต์ส่วนบุคคล
  อาคารสำนักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  [ แผนที่ ]

  ● รถเมล์สาธารณะ
  รถเมล์ฝั่งขาออกที่ผ่าน รถเมล์สาย 52, 29, 59, 95, 504, 510, 513, 538, ปอ. 29, ปอพ. 504
  รถเมล์ฝั่งขาเข้าที่ผ่าน รถเมล์สาย 52, 29, 59, 95, 187, 504, 510, 519, 555

 • ทีวีสาธารณะ คืออะไร ? ผู้ชมทั่วไปจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร ?

  ขอเล่าโดยสรุปว่า “ไทยพีบีเอส” เกิดขึ้นจาก “พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะ
  แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑” ที่กำหนดให้มีสถานีนี้เพื่อให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
  อย่างทั่วถึง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และการดำเนินการไม่มุ่งหวังผลกำไร

  ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการนโยบายฯ ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมได้ โดยส่งความเห็นของท่าน
  มายังคณะกรรมการฯ สำหรับรายละเอียดของพระราชบัญญัติฯ และวัตถุประสงค์ขององค์การฯ
  โดยท่านสามารถติดตามได้จาก org.thaipbs.or.th

 • สนใจร่วมงานกับสถานี ไม่ทราบว่าจะมีการเปิดรับสมัครพนักงานไหม ?

  ผู้ชมสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานขององค์การ ได้ทางหน้าจอไทยพีบีเอส และในหน้า
  org.thaipbs.or.th คลิกไปที่หน้า "ประกาศรับสมัครงาน"

  ช่องทางการสอบถามข้อมูลการเปิดรับสมัครงาน
  1. เบอร์โทรศัพท์ => 02-790-2202
  2. e-mail => job@thaipbs.or.th
  3. สอบถามกรณีนักศึกษาฝึกงาน => โทร. 02-790-2206 (วันและเวลาทำการ)

กลับขึ้นด้านบน