คำถามเกี่ยวกับการรับชม

 • สัญญาณภาพ ที่บ้านไม่ชัดเจนเลย ทำอย่างไรดี ?

  การรับสัญญาณการรับชมช่องไทยพีบีเอส
  สามารถตรวจสอบการปรับเสาอากาศได้ที่ วิธีการรับสัญญาณโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
  หรือหากมีข้อสงสัยใดๆ ท่านสามารถแจ้งปัญหาการรับชม ตามช่องทางดังต่อไปนี้
  1. เบอร์โทรศัพท์ => 02-790-2314
  2. e-mail => technic@thaipbs.or.th
  3. twitter => @EngineerThaiPBS

 • รับสัญญาณภาพจากเครื่องรับดาวเทียมได้ชัดเจนแต่การรับสัญญาณเสียงมีปัญหาฟังได้เป็นบางครั้ง หรือฟังไม่ได้เลย แต่รับฟังเสียง Soundtrack ได้ดีจะแก้ไขได้อย่างไร ?

  สามารถแก้ไขได้ดังนี้ หาปุ่ม Audio ที่ remote control แล้วเลือกเป็นเสียง Audio 1 หรือ Language1
  (แล้วแต่ยี่ห้อ และรุ่นของเครื่อง Receiver) ก็จะสามารถรับสัญญาณเสียงได้ตลอด ในทางกลับกันหากต้องการ
  รับฟังเสียง Soundtrack ให้เลือกเป็น Audio 2

 • หากไม่สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมได้ จะตรวจสอบเบื่องต้นสามารถทำได้อย่างไร ?

  ให้ทำการตรวจสอบดังนี้

  1. Level จะต้องมีเสมอ
  (ถ้าไม่มีก็ไม่สามารถรับสัญญาณได้ Quality = 0 แน่นอน ยกเว้นในระบบมีเครื่องต่ออยู่หลาย เครื่องแต่ก็ต้อง
  มีอยู่ 1 เครื่อง จ่ายไฟให้กับ LNB)เนื่องจากเป็นค่าที่บอกว่ามีไฟไปจ่ายให้กับ LNB หรือไม่ ก็เกิด จากจากสาเหตุ
  ต่างๆกัน เช่น LNB ชำรุด , สายสัญญาณหลุด ,ไม่ได้สั่งให้ LNB Power supply= ON ฯลฯ

  2. Quality จะรับสัญญาณได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
  2.1 ขนาดของจานรับ ยิ่งใหญ่ก็รับได้แรง ยิ่งเล็กก็รับได้ต่ำ
  (ถ้า Scale ของ Quality= 0-100 สัญญาณที่รับได้ 30 ขึ้นไปก็เพียงพอแล้ว)
  2.2 การตั้งจานรับสัญญาณได้ไม่ตรงกับดาวเทียมจะไม่ได้ค่าความแรงของสัญญาณสูงสุด
  2.3 การปรับจุด Focus ของ LNB ไม่ตรงกับจุด Focus ของจานรับสัญญาณดาวเทียม
  2.4 การตั้ง Polarization ของ LNB ไม่ตรงกับแนวการรับสัญญาณที่ส่งมาจากดาวเทียม มี 2 แนวคือ
  Hor. และ Ver.

  3. รับสัญญาณได้แรงดี ค่าต่างๆ ถูกต้อง ค้นหาสัญญาณแล้วก็ยังรับชมรายการไม่ได้ ให้ตรวจสอบดังนี้
  ช่องที่ทำการค้นหาสัญญาณ อาจไปอยู่สุดท้ายของช่องรายการทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้น

 • ไม่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ สาเหตุของปัญหาเกิดจากอะไร ?

  เกิดจากจานรับสัญญาณทียมเคลื่อนไม่สามารถรับสัญญาณได้ แก้ไขได้โดยจะต้องปรับจานรับสัญญาณดาวเทียมใหม่
  หรือถ้าจานรับสัญญาณดาวเทียมมีขนาดต่ำกว่า 5.5 ฟุต จะทำให้รับสัญญาณได้ต่ำหรือไม่ได้เลย มีทางแก้ไขคือ
  ต้องเปลี่ยนจานใหม่ ขนาดที่รับสัญญาณได้ดีมีเสถียรภาพในการรับสัญญาณที่ดี จะต้องไม่ต่ำกว่า 6 ฟุต

 • ถ้าค่าพารามิเตอร์ของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหายไป จะทำการปรับค่าพารามิเตอร์อย่างไร ?

  การรับสัญญาณดาวเทียม ให้ Set ค่าพารามิเตอร์ ดังนี้
  • Frequency = 4017 MHz
  • Symbol rate (S/R) = 01800 Msps
  • Polarization = Ver.
  • FEC = 3/4 หรือ Auto

 • อยู่ต่างประเทศสามารถรับชมรายการสด และรายการย้อนหลังได้หรือไม่ ?

  ท่านสามารถรับชมรายการสด (TV Online) และคลิปย้อนหลังได้จากทุกที่ทั่วโลกที่สามารถเชื่อมโยง
  อินเตอร์เน็ตได้ค่ะ แล้วถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถรองรับภาษาไทยได้ ก็จะสามารถติดตามข่าวสาร
  และรายการต่างๆ ได้เช่นกัน

  ช่องทางการรับชมรายการของไทยพีบีเอส
  1. ชมสด => www.thaipbs.or.th/Live
  2. ชมย้อนหลัง => www.thaipbs.or.th/Clip

กลับขึ้นด้านบน