ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส

ช่องทางสื่อสารสองทางกับประชาชน ในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ ชม เพื่อนำไปพัฒนารายการให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์ต่อผู้ชม รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในกรณีที่องค์การ ผู้ผลิตรายการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างขององค์การกระทำ หรือผลิต รายการที่ขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ดำเนินงานในลักษณะการเป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็นจากทุกช่องทาง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ส.ส.ท. ให้เป็นสถาบันสื่อสาธารณะ ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรมอย่างแท้จริง

ช่องทางการสื่อสารของ "ศูนย์เพื่อน Thai PBS"

Email : FeedBack@thaipbs.or.th

Facebook : www.facebook.com/ThaiPBS.FriendsCenter

Website : www.thaipbs.or.th/Suggestion
สามารถพิมพ์ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น แยกตามหมวดรายการต่างๆ

โทรศัพท์: หมายเลข 0-2790-2222 (ทุกวันเวลา 09.00 - 21.30 น.)

โทรสาร: หมายเลข 0-2790-2081

ไปรษณีย์:
ส่งถึง ศูนย์เพื่อน Thai PBS
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดต่อด้วยตนเองที่ :
ศูนย์เพื่อน Thai PBS สำนักงานใหญ่ อาคาร A (ชั้น 2)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 18.00 น.)

LINE ID : FeedBackThaiPBS

เสนอแนะความคิดเห็น

กลับขึ้นด้านบน