คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการคณิตศาสตร์ (ชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง)

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการคณิตศาสตร์ (ชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบรายการที่ได้ผ่านการคัดสรร) ประเภทรายการสาระประโยชน์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้วยบทเรียนที่บูรณาการคณิตศาสตร์เข้ากับชีวิตประจำวัน โดยเน้นให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการอย่างแท้จริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและเป็นรากฐานของการพัฒนาการศึกษาในระดับต่อไป ความยาวตอนละ 30 นาที จำนวน 13 ตอน

ดาวน์โหลดไฟล์

กำหนดการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ “คณิตศาสตร์”

 • 8 กรกฎาคม 2559
  ผู้ยื่นซอง ส่งเอกสารการคัดสรร สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักบริหารกิจการ ชั้น 4 อาคาร A เวลา 10.00 – 17.00 น. สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


 • 22 กรกฎาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอรายการทาง www.thaipbs.or.th

 • 26-27 กรกฎาคม 2559
  ผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนด นำเสนอรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ
  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ห้องประชุม AM 301 ชั้น 3 อาคาร A เวลา 9.00 – 18.00 น. (ประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

 • 5 สิงหาคม 2559
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th 

 

กลับขึ้นด้านบน