คัดสรรผู้ดำเนินการผลิต ละครเด็ก(จินตนาการ,ปาฏิหาริย์)

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดสรรผู้ดำเนินการผลิต ละครเด็ก(จินตนาการ,ปาฏิหาริย์) ความยาวตอนละ 26 นาที จำนวน 13 ตอน เนื้อหาประเด็นหลัก (Theme) ในการนำเสนอ คือ Mental Growth หรือการเติบโตภายในจิตใจของเด็กตามระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดหารายการ พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดไฟล์

กำหนดการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการละครเด็ก(จินตนาการ,ปาฏิหาริย์)

 • 23 มิถุนายน 2559
  รับซองข้อเสนอรายการ เวลา 10.00 – 17.00 น. ฝ่ายจัดหารายการ ชั้น 4 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • 4 กรกฎาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาแจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอ ทาง www.thaipbs.or.th 

 • 7-8 กรกฎาคม 2559
  ผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดนำเสนอรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ

 • 18 กรกฎาคม 2559
  ประกาศผลการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน