คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ Street Food Good Test ตะลุยชิมริมทาง

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ Street Food Good Test ตะลุยชิมริมทาง

ดาวน์โหลดไฟล์

กำหนดการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ Street Food Good Test ตะลุยชิมริมทาง

 • 3 พฤษภาคม 2559
  รับซองข้อเสนอรายการ เวลา 10.00 – 17.00 น. ฝ่ายจัดหารายการ ชั้น 4 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 • 13 พฤษภาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาแจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอ ทาง www.thaipbs.or.th

 • 18 พฤษภาคม 2559
  ผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดนำเสนอรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ

 • 25 พฤษภาคม 2559
  ประกาศผลการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th 

 

กลับขึ้นด้านบน