คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการลุยไม่รู้โรย

ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการลุยไม่รู้โรย ความยาวตอนละ 25 นาที จำนวน 26 ตอน

ดาวน์โหลดเอกสาร

● รายละเอียดประกาศ
● ประกาศราคากลาง
● ข้อกำหนดเงื่อนไข
● เกณฑ์การคัดเลือก
● Creative Brief Sheet
● กำหนดการคัดสรร

กำหนดการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการลุยไม่รู้โรย

● 1 ธันวาคม 2558
ลงประกาศรายละเอียดรายการ และเงื่อนไขการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th

● 21 ธันวาคม 2558
รับซองข้อเสนอรายการ เวลา 10.00 – 17.00 น. สำนักรายการ ชั้น 3 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 [แผนที่]

● 24 ธันวาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาแจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอ ทาง www.thaipbs.or.th

● 25 ธันวาคม 2558
ผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดนำเสนอรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ

● 8 มกราคม 2558
ประกาศผลการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน